יהושע

משה - דין ביטון ורונן וישניבצקי

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושע by Mind Map: יהושע

1. נציג המרגלים שנשלחו לארץ ישראל

1.1. New node

2. יהושע היה לבנה

3. משתמש בגורלות

4. תפקד כרמטכ"ל

5. הקדיש את חייו לאומה

6. כתב את שמונת הפסוקים האחרונים בתנ"ך

7. הכניס את בנ"י למצריים לאחר מותו של משה

8. מוציא לפועל את תורתו של משה רבנו

9. יהושע "עצר את השמש"

10. נשיא של שבט אפריים