משה

משה - דין ביטון ורונן וישניבצקי

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משה by Mind Map: משה

1. משתמש בגורלות

2. משה לימד את יהושע

3. לא הכניס את בנ"י לארץ ישראל

4. משה היה שליט גדול

5. משה חילק תפקידים

6. הוא הוציא את בנ"י ממנריים

6.1. New node

7. כתב את התנ"ך

8. תפקידו היה להיות רב (מנהיג רוחני)

9. משה שינה ליהושע את שמו

10. משה היה חמה