สารเคลือบรองเท้าจากธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารเคลือบรองเท้าจากธรรมชาติ by Mind Map: สารเคลือบรองเท้าจากธรรมชาติ

1. ประโยชน์

1.1. กันสิ่งสกปรกเวลาที่จะนำไปใช้ในโอกาศต่างๆ

2. ข้อดี

2.1. กันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ต้นทุนต่ำ ราคาประหยัด

2.3. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. ข้อเสีย

3.1. รอเวลาเฮกเซนระเหยนานพอสมควร

3.2. หากต้องการวิจัย ข้อมูลในสื่อต่างๆน้อย