יהושע

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
יהושע by Mind Map: יהושע

1. המנהיג השני של עם ישראל

1.1. New node

2. עומד בראש העם בעת חלוקת הארץ וכיבושה

3. יהושע עומד בצלו של משה כי משםפ שואב את הכוחות

4. יהושע הוא הלבנה

5. אדם הנוקט עמדה

6. ממלא צווי ה

7. נחוש וחרוץ