Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU by Mind Map: CREACIÓ D
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU

PAC 5

ANÀLISI

experiències prèvies

estudis teòrics

casos pràctics

recursos disponibles

humans

tecnològics

financers

objectius

DISSENY I DESENVOLUPAMENT

dimensió tecnològica potencial

presència de les TIC, curs en línia, curs ascendent en línia, curs equilibrat, curs descendent en línia, curs presencial

úsos de les TIC, presentació d'informació, comunicació, avaluació i seguiment, col·laboració

requisits tècnics, hardware, software, connectivitat

dimensió pedagògica potencial

teories d'aprenentatge, cognitivisme, constructivisme, conductisme

rol del docent, facilitador, de continguts, del procés d'aprenentatge, administrador, tutor, avaluador

rol de l'estudiant

nivell educatiu, educació primària, educació secundària, educació superior, formació professional, formació no reglada

equip multidisciplinar

experts en continguts

dissenyadors de materials educatius

informàtics

modalitat formativa

virtual

presencial

semipresencial

IMPLEMENTACIÓ

Suport TIC

Recursos digitals

Formació dels formadors

Eines de comunicació i interacció

Suport entitats educatives

Interfície

dimensió tecnopedagògica real

interacció alumnes-professor

interacció alumnes-continguts

interacció alumnes-alumnes

AVALUACIÓ

Criteris

Objectius

Participants

Diversitat

Moment

Indicadors de qualitat

Revisió del model

COMUNITATS VIRTUALS D'APRENENTATGE

Objectius

Treball col·laboratiu

Adquisició de competències

Creació de materials

Difusió del coneixement

Metodologies

Suport TIC a un entorn pedagògic

Apendre a apendre

Aprenentatge individual dins l'entorn grupal

Rols

Formador

Alumne

Alumne-docent

Entorns virtuals

Accesibilitat

Interactivtat

Multimèdia

Comunicació

Avaluació

Recursos

Gestió

Seguiment

Orientació