CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU

Escenaris formatius i docència basats en TIC PAC_5 Grup 4: Dolors Bueno, Jose Maria Guerrero, Ekaterina Khorunzaya

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU by Mind Map: CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU

1. ANÀLISI

1.1. experiències prèvies

1.1.1. estudis teòrics

1.1.2. casos pràctics

1.2. recursos disponibles

1.2.1. humans

1.2.2. tecnològics

1.2.3. financers

1.3. objectius

2. DISSENY I DESENVOLUPAMENT

2.1. dimensió tecnològica potencial

2.1.1. presència de les TIC

2.1.1.1. curs en línia

2.1.1.2. curs ascendent en línia

2.1.1.3. curs equilibrat

2.1.1.4. curs descendent en línia

2.1.1.5. curs presencial

2.1.2. úsos de les TIC

2.1.2.1. presentació d'informació

2.1.2.2. comunicació

2.1.2.3. avaluació i seguiment

2.1.2.4. col·laboració

2.1.3. requisits tècnics

2.1.3.1. hardware

2.1.3.2. software

2.1.3.3. connectivitat

2.2. dimensió pedagògica potencial

2.2.1. teories d'aprenentatge

2.2.1.1. cognitivisme

2.2.1.2. constructivisme

2.2.1.3. conductisme

2.2.2. rol del docent

2.2.2.1. facilitador

2.2.2.1.1. de continguts

2.2.2.1.2. del procés d'aprenentatge

2.2.2.2. administrador

2.2.2.3. tutor

2.2.2.4. avaluador

2.2.3. rol de l'estudiant

2.2.4. nivell educatiu

2.2.4.1. educació primària

2.2.4.2. educació secundària

2.2.4.3. educació superior

2.2.4.4. formació professional

2.2.4.5. formació no reglada

2.3. equip multidisciplinar

2.3.1. experts en continguts

2.3.2. dissenyadors de materials educatius

2.3.3. informàtics

2.4. modalitat formativa

2.4.1. virtual

2.4.2. presencial

2.4.3. semipresencial

3. IMPLEMENTACIÓ

3.1. Suport TIC

3.2. Recursos digitals

3.3. Formació dels formadors

3.4. Eines de comunicació i interacció

3.5. Suport entitats educatives

3.6. Interfície

3.7. dimensió tecnopedagògica real

3.7.1. interacció alumnes-professor

3.7.2. interacció alumnes-continguts

3.7.3. interacció alumnes-alumnes

4. AVALUACIÓ

4.1. Criteris

4.2. Objectius

4.3. Participants

4.4. Diversitat

4.5. Moment

4.6. Indicadors de qualitat

4.7. Revisió del model

5. COMUNITATS VIRTUALS D'APRENENTATGE

5.1. Objectius

5.1.1. Treball col·laboratiu

5.1.2. Adquisició de competències

5.1.3. Creació de materials

5.1.4. Difusió del coneixement

5.2. Metodologies

5.2.1. Suport TIC a un entorn pedagògic

5.2.2. Apendre a apendre

5.2.3. Aprenentatge individual dins l'entorn grupal

5.3. Rols

5.3.1. Formador

5.3.2. Alumne

5.3.3. Alumne-docent

5.4. Entorns virtuals

5.4.1. Accesibilitat

5.4.2. Interactivtat

5.4.3. Multimèdia

5.4.4. Comunicació

5.4.5. Avaluació

5.4.6. Recursos

5.4.7. Gestió

5.4.8. Seguiment

5.4.9. Orientació