Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU by Mind Map: CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CREACIÓ D'UN ESCENARI FORMATIU

PAC 5

ANÀLISI

experiències prèvies

recursos disponibles

objectius

DISSENY I DESENVOLUPAMENT

dimensió tecnològica potencial

dimensió pedagògica potencial

equip multidisciplinar

modalitat formativa

IMPLEMENTACIÓ

Suport TIC

Recursos digitals

Formació dels formadors

Eines de comunicació i interacció

Suport entitats educatives

Interfície

dimensió tecnopedagògica real

AVALUACIÓ

Criteris

Objectius

Participants

Diversitat

Moment

Indicadors de qualitat

Revisió del model

COMUNITATS VIRTUALS D'APRENENTATGE

Objectius

Metodologies

Rols

Entorns virtuals