Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

studievaardigheden by Mind Map: studievaardigheden
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

studievaardigheden

uittreksels maken

samenvatten

Bij allerlei vakken moet je vaak stukken tekst leren voor een s.o of een proefwerk. Soms staat de tekst al heel overzichtelijk in je boek en kan je het makkelijk leren, maar soms moet je zelf de tekst overzichtelijk maken. Het samenvatten van de tekst is dan een handige manier om dat te doen.

schema maken

Mindmap Wanneer  je grote stukken stof moet lerenis het handig om er een soort van schema van te maken. Een Mindmap is een schema waarmee je alle belangrijke begrippen in kunt zetten. Je kunt dat op papier doen maar ook met behulp van een computerprogramma: Freemind . Volgens de Engelsman Tony Buzan werken de hersenen visueel (vanuit een centraal begrip dat via verbindingslijnen met andere begrippen wordt verbonden). Om onze hersenen te laten doen waar ze voor gemaakt zijn  heeft hij de mindmapping bedacht, een techniek om begrippen in kaart te brengen, letterlijk en figuurlijk . Hiernaast zie je instructiefilmpjes staan waar je kunt leren hoe je een schema maakt met het programma Freemind. Ook kun je daar het programma downloaden. Let op: heb je geen JavaRuntime op je pc staan dan moet je dat eerst downloaden en installeren. Heb je een ander besturingssyteem dan Windows? Kijk dan op deze pagina.

Studie tips en schoolexamen

studietips schoolexamens Nadert je (eerste) toetsweek waarin de eerste schoolexamens meetellen voor je eindexamen? In vergelijking met voorgaande schooljaren zal de hoeveelheid stof die je moet leren groter zijn. Naarmate je verder komt, neemt dit toe. Om deze reden is het goed de volgende adviezen te gebruiken : Controleer precies wat er in je PTA en in je studiewijzer staat. Zoek alle aantekeningen, uittreksels of gemaakte opdrachten over de stof bij elkaar. Wat snap je nog niet goed? -> gebruik de komende lessen maar vooral ook dalton om vragen te stellen aan je docent of medeleerlingen. Welke adviezen gaf je docent voor je voorbereiding ? Begin minimaal een week van tevoren met herhaling van de stof. Leer nooit te lang achter elkaar want dan zul je niets meer opnemen. Maak in je manier van leren onderscheid tussen feiten uit het hoofd leren en toepassen van inzicht of vaardigheden. Maak met andere leerlingen afspraken om elkaar te overhoren. Geloof in je eigen kunnen ! Pia Crul

to do list

Leerdoel luier verschonen

                                                                                                        Anissa Groot.     Leerdoel: luier verschonen van een baby.   Ik kan in 5 weken een luier verschonen van een baby.     Lijn: 3 De zorgvrager ondersteunen bij persoonlijke zorg/ADL.     Motivatie:   Ik wil leren hoe ik het beste een kind z’n luier kan verschonen. Met hoe ik het kind het beste kan vast houden, hoe ik het beste de kleren uit kan trekken en hoe in het dan ook weer het beste kan aan doen. Welke spullen ik er voor nodig heb. Dit is ook weer handig voor mezelf voor later.       Persoonlijk actieplan.   v  Zoeken op het internet welke informatie erover te vinden is.(bron vermelding.)     v  Leerboeken lezen en bekijken.(bron welk boek,hoofdstuk.)       v  Leerdoel vertellen  aan stagebegeleider.       v  Kijken hoe Shirley het doet.       v  Het onder begeleiding zelf doen.       v  Het zelfstandig doen.

links

google

hyves

youtube

facebook

Werkstuk Parkinson

Wat is Parkinson?

Wat is de ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen (een neurologische aandoening). De klachten kunnen zeer divers zijn en voor geen enkele patiënt is de ziekte van Parkinson precies hetzelfde. De ziekte wordt vooral gekenmerkt door een voortschrijdende stoornis in de motoriek, die het dagelijks leven van de patiënten ernstig beïnvloedt en de patiënten ernstig kan invalideren. Wie krijgt de ziekte van Parkinson Meestal begint de ziekte van Parkinson op wat latere leeftijd tussen het 50e en 60e levensjaar. Bij deze groep komt de ziekte voor bij 1 op de 50 mensen. Zo'n 10% van alle Parkinsonpatiënten is jonger dan 40 jaar. Een bekende jonge Parkinsonpatiënt is de acteur Michael J. Fox. Deze acteur, onder meer bekend van de filmtrilogie Back to the Future werd op 30-jarige leeftijd de diagnose Parkinson gesteld. Een bekende Nederlander met de ziekte van Parkinson is wijlen Prins Claus, de echtgenoot van Koningin Beatrix. Prins Claus overleed in 2002 aan een combinatie van de ziekte van Parkinson en een longontsteking. Levensverwachting De ziekte van Parkinson is niet dodelijk. De levensverwachting van Parkinsonspatiënten is door de moderne behandelmogelijkheden en de dopaminetherapie, vrijwel even groot als die van gezonde mensen. Wel kunnen patiënten in vergevorderde stadia van de ziekte, weleens fatale complicaties krijgen. Als de algehele lichamelijke gesteldheid al ondermijnd is door de Parkinson, kan de patiënt gemakkelijker overvallen worden door zaken als een longontsteking, nierinsufficiëntie en infectieziekten.

wat zijn de verschijnselen?

De meest voorkomende verschijnselen bij Parkinson zijn: v  Trillen (ook wel tremor genoemd) v  Stijfheid van de spieren (rigiditeit) v  Het vertragen van bewegingen (bradykinesie) v  Moeite met het starten van bewegingen (akinesie) v  Het ontbreken van automatische bewegingen zoals oogknipperen (hypokinesie) v  Evenwichtsproblemen (posturale instabiliteit) Ook een starre gezichtsuitdrukking en lopen met schuifelende pasjes in een voorovergebogen houding komen vaker voor. Maar er kunnen nog veel meer verschijnselen zijn. De eerste beschrijver van de ziekte, de Engelse arts James Parkinson, beschreef bij een patiënt spierverzwakking en trillen als de belangrijkste symptomen. Later werd duidelijk dat de symptomen sterk per patiënt kunnen verschillen en dat lang niet alle Parkinsonpatiënten trillen. De ernst van de symptomen en het verloop van de ziekte verschillen ook per patiënt. Zodra er Parkinsonklachten ontstaan, is er geen weg meer terug. Door de jaren heen nemen de klachten toe en spontaan herstel is niet mogelijk. Er zijn ook geen medicijnen die de natuurlijke aanmaak van dopamine kunnen herstellen. De behandeling van Parkinsonpatiënten is er dan ook op gericht om de symptomen te bestrijden.