พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. M-Commerce

1.1. สะดวกสบาย

1.2. ไม่มีข้อจำกัดในการขาย

1.3. คนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แล้ว

2. คือ

2.1. การทำการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์

2.1.1. ข้อดี

2.1.1.1. ผู้ซื้อ

2.1.1.1.1. ไม่ต้องเดินทาง

2.1.1.1.2. สะดวกสบาย

2.1.1.1.3. มีสินค้าหลากหลายแบบให้เลือก

2.1.1.2. ผู้ขาย

2.1.1.2.1. ไม่ต้องเช่าพืื้นที่หน้าร้าน

2.1.1.2.2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

2.1.1.2.3. ทำให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้พบเห็นสินค้าของคุณ

3. องค์ประกอบ

3.1. 1. สินค้า (Product)

3.2. 2. เว็บไซต์ (Website)

3.3. 3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Promote/Advertising)

3.4. 4. ลูกค้า (Customer)

3.5. 5. การชำระเงิน (Payment)

3.6. 6. การขนส่ง (Logistic)

3.7. 7. ผู้ดูแล

4. ประเภท

4.1. แบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์กับคู่ค้า

4.1.1. B-to-C = Business-to-Consumer

4.1.2. B-to-B = Business-to-Business

4.1.3. B-to-G = Business-to-Government

4.1.4. G-to-G = Government to Government

4.1.5. C-to-C = Consumer-to-Consumer

4.1.6. C-to-G = Consumer-to-Consumer

4.2. แบ่งตามรูปแบบการค้า

4.2.1. รูปแบบรายการสินค้าออนไลน์ (Online Catalogue)

4.2.2. ร้านค้าปลีก (e-Tailer)

4.2.3. การประมูลสินค้า (Auction)

4.2.4. ประกาศขายสินค้า (Web Board e-Classified)

4.2.5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)

4.2.5.1. เฉพาะเรื่อง

4.2.5.2. สินค้าทั่วไป

5. กระบวนการการสั่งซื้อสินค้า

5.1. 1. การค้นหาข้อมูล

5.2. 2. การสั่งซื้อสินค้า

5.3. 3. การชำระเงิน

5.4. 4. การส่งมอบสินค้า

5.5. 5. กาให้บริการหลังการขาย