พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การขายของออนไลน์

1.1. จุดเด่น

1.1.1. มีต้นทุนต่ำ

1.1.2. กลุ่มลูกค้ามีจำนวนมาก

1.1.3. ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.1.4. เปิดร้านได้ทั้งวัน All Time 24 hr

1.1.5. โมษณาโปรดโมทสิ้นค้าได้ง่าย

1.1.6. การจัดส่งทางสะดวก

1.1.7. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

1.2. สาเหตุ

1.2.1. ไม่ชอบเดินทาง

1.2.2. ไม่ชอบเดินห้าง

1.2.3. ไม่ชอบต่อรองราคา

1.2.4. ไม่ชอบบริการที่ไม่ดี

1.2.5. อยากได้สินค้าที่จัดส่งถึงหน้าบ้าน

1.2.6. ไม่ทรายแหล่งที่ขาย

2. องค์ประกอบ

2.1. ร้านค้าออนไลย์

2.2. จัดส่งสินค้า

2.3. ลูกค้า

3. ความหมาย

3.1. การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1.1. การซื้อขายสินค้า

3.1.2. การโฆษณาสินค้า

3.1.3. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

4. โมเดลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4.1. ธุรกิจ E-Commerce

4.1.1. แบ่งตามลักษณะความสำคัญกับคู่ค้า

4.1.1.1. (B-to-G = Business-to-Government)

4.1.1.2. (B-to-B = Business-to-Business)

4.1.1.3. (B-to-C = Business-to-Consumer)

4.1.1.4. (G-to-G = Government to Government)

4.1.1.5. (C-to-G= Consumer-to-Government)

4.1.1.6. (C-to-C = Consumer-to-Consumer)

4.2. รูปแบบการค้า

4.2.1. รูปแบบรายการสินค้าออนไลน์

4.2.2. ร้านค้าปลีก

4.2.3. การประมูลสินค้า

4.2.4. ประกาซื้อสินค้า

4.2.5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

4.3. M-Commerce

4.3.1. การติดต่อซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย