IDENTITATE DIGITALA NERABEETAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDENTITATE DIGITALA NERABEETAN by Mind Map: IDENTITATE DIGITALA NERABEETAN

1. 1.NOR NAIZ?

1.1. Hizkuntzak

1.2. Gustuak

1.3. irudia

1.4. Ideia eta baloreak

1.5. anbientea

2. 2.NORTZUK GARA?

2.1. Integrazioa sare sozial birtualetan ematen da

2.2. Molde sozial baten zerbitzura

2.3. Norekin harremanetan egoteak baldintzatu nire izaera

2.4. Gutasun eta partaide sentimendua eratu

3. 3. FOKU EDO ENFOKEAK

3.1. Garapenaren teoria: nerabezaroa krisitzat ulertzen du. + identitatea eta rolen aplikazioa emango dena

3.2. Autoerreflexioa + autodefinizioa

3.3. Jarrerak eta bizi estiloa ikusiarazteko modua dira sare sozialak

4. 4.ERLAZIOAK

4.1. -E.INTIMOAK: erlazio pertsonalak eratzeko

4.2. -E.PUBLIKOAK

4.2.1. -ANONIMATOA akusatu: pertsonalitate falta modura

4.3. -E.PRIBATUAK (Gurasoetatik at)

4.4. eragina

4.4.1. sare sozialaen onarpena

4.4.2. hezitzaileen onarpena

5. pribatua

6. intimoa

7. -Aldatzen doa eta globalizazioaren eragina nabaria izaten da.

8. pubikoa

9. Identitarearen fokuak disdiplina desberdinen arabera sailkatu genitzake

10. Desdberdintasun faktoreak, honen arabera:

10.1. klase soziala

10.2. generoa

10.3. jatorria...