ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

1. ÇOKLU ZEKA

1.1. zeka boyutu

1.1.1. görsel

1.1.2. mantıksal

1.1.3. bedensel

1.2. etkinlik

1.3. çevresel uyarı

2. TAM ÖĞRENME(BLOOM)

2.1. uygun koşul

2.2. okul

2.3. bilişsel ve duyuşsal özellikler

2.3.1. ipuçları

2.3.2. öğrenci katılımı

2.3.3. dönüt ve düzeltmeler

3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ(SKİNNER)

3.1. Teknolojinin hizmeti

4. UZAKTAN EĞİTİM

4.1. ayrı mekan

4.2. etkileşimli ortam

5. E ÖĞRENME

5.1. internet

5.2. bilgisayar

6. ONLİNE ÖĞRENME

6.1. bireysel ihtiyaç

7. GAGNE'NİN ÖĞRENME MODELİ (GAGNE)

7.1. varsayım

7.1.1. öğrenme türü

7.1.2. aşamalı, birikimli süreç

7.1.3. farklı öğrenme strateji

7.1.4. yaparak, yaşayarak öğrenme

7.2. öğrenme ürünleri

7.2.1. zihinsel beceri

7.2.2. tutumlar

7.2.3. psiko-motor beceriler

7.3. temel boyutlar

7.3.1. dikkat çekme ,hedef ,ön bilgi hatırlatma

7.3.2. uyarı materyal sunma

7.3.3. rehberlik, davranış, geri bildirim

7.3.4. performans ve kalıcılık

8. AKTİF ÖĞRENME(DALE,DEWEY)

8.1. duyu organı

8.2. farklı etkinlik

8.3. Öz düzenleme

8.3.1. öğrenci sorumluluk alır

8.4. karmaşık öğretimsel işler

8.4.1. Analiz

8.4.2. sentez

8.4.3. değerlendirme

9. OKULDA ÖĞRENME(CORRALL)

9.1. Öğrenme derecesi=öğrenme için harcanan süre/ öğrenme için gerekli süre

9.2. yetenek

9.3. fırsat

10. YAPILANDIRMACILIK(VİCO ,DEWEY ,KELLY, VYGOTSKY)

10.1. kendi düşüncesi

10.2. Yeni bilgi

10.3. Süreç

11. İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

11.1. küçük gruplar

11.2. bireysel sorumluluk

11.3. ekip ruhu

12. MODEL OLARAK ÖĞRENME(BANDURA)

12.1. Taklit ve Gözlem

12.1.1. dikkat

12.1.2. hatırlatma

12.1.3. yeniden üretme

12.1.4. pekiştireç

13. ETKİLİ ÖĞRENME

13.1. grupla öğretim

13.2. iyi öğretim hizmeti

13.3. süreç

14. PROGRAMLI ÖĞRENME(SKİNNER)

14.1. parçalanmış konu"KEBAB"

14.2. bireysel farklar

14.3. süreç

15. KELLER PLANI(KELLER)

15.1. bireysel farklar

15.2. gruplaşma

15.3. homojen sınıflar

16. TEMEL ÖĞRETİM(GLASSER)

16.1. öğretim yolunun doğruluğu

17. ANLAMLI ÖĞRENME(AUSUBEL)

17.1. organize etmek

17.1.1. açıklayıcı

17.1.1.1. bilinmeyen konu hakkında bilgi verir.

17.1.2. karşılaştırıcı

17.1.2.1. benzerlik ve farklılıkları açıklar