ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

1. OKULDA ÖĞRENME(CORRALL)

1.1. Öğrenme derecesi=öğrenme için harcanan süre/ öğrenme için gerekli süre

1.2. yetenek

1.3. fırsat

2. YAPILANDIRMACILIK(VİCO ,DEWEY ,KELLY, VYGOTSKY)

2.1. kendi düşüncesi

2.2. Yeni bilgi

2.3. Süreç

3. İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

3.1. küçük gruplar

3.2. bireysel sorumluluk

3.3. ekip ruhu

4. MODEL OLARAK ÖĞRENME(BANDURA)

4.1. Taklit ve Gözlem

4.1.1. dikkat

4.1.2. hatırlatma

4.1.3. yeniden üretme

4.1.4. pekiştireç

5. ETKİLİ ÖĞRENME

5.1. grupla öğretim

5.2. iyi öğretim hizmeti

5.3. süreç

6. ÇOKLU ZEKA

6.1. zeka boyutu

6.1.1. görsel

6.1.2. mantıksal

6.1.3. bedensel

6.2. etkinlik

6.3. çevresel uyarı

7. TAM ÖĞRENME(BLOOM)

7.1. uygun koşul

7.2. okul

7.3. bilişsel ve duyuşsal özellikler

7.3.1. ipuçları

7.3.2. öğrenci katılımı

7.3.3. dönüt ve düzeltmeler

8. PROGRAMLI ÖĞRENME(SKİNNER)

8.1. parçalanmış konu"KEBAB"

8.2. bireysel farklar

8.3. süreç

9. KELLER PLANI(KELLER)

9.1. bireysel farklar

9.2. gruplaşma

9.3. homojen sınıflar

10. BİLGİSAYAR DESTEKLİ(SKİNNER)

10.1. Teknolojinin hizmeti

11. UZAKTAN EĞİTİM

11.1. ayrı mekan

11.2. etkileşimli ortam

12. E ÖĞRENME

12.1. internet

12.2. bilgisayar

13. ONLİNE ÖĞRENME

13.1. bireysel ihtiyaç

14. GAGNE'NİN ÖĞRENME MODELİ (GAGNE)

14.1. varsayım

14.1.1. öğrenme türü

14.1.2. aşamalı, birikimli süreç

14.1.3. farklı öğrenme strateji

14.1.4. yaparak, yaşayarak öğrenme

14.2. öğrenme ürünleri

14.2.1. zihinsel beceri

14.2.2. tutumlar

14.2.3. psiko-motor beceriler

14.3. temel boyutlar

14.3.1. dikkat çekme ,hedef ,ön bilgi hatırlatma

14.3.2. uyarı materyal sunma

14.3.3. rehberlik, davranış, geri bildirim

14.3.4. performans ve kalıcılık

15. TEMEL ÖĞRETİM(GLASSER)

15.1. öğretim yolunun doğruluğu

16. ANLAMLI ÖĞRENME(AUSUBEL)

16.1. organize etmek

16.1.1. açıklayıcı

16.1.1.1. bilinmeyen konu hakkında bilgi verir.

16.1.2. karşılaştırıcı

16.1.2.1. benzerlik ve farklılıkları açıklar

17. AKTİF ÖĞRENME(DALE,DEWEY)

17.1. duyu organı

17.2. farklı etkinlik

17.3. Öz düzenleme

17.3.1. öğrenci sorumluluk alır

17.4. karmaşık öğretimsel işler

17.4.1. Analiz

17.4.2. sentez

17.4.3. değerlendirme