Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aktier by Mind Map: Aktier

1. Aktieportföljstrategi

1.1. 10-15 olika aktier

1.1.1. AstraZeneca

1.1.1.1. Vinst och utdelning

1.1.1.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.1.3. Aktiekurs

1.1.1.3.1. Köp vid =<300kr

1.1.1.3.2. Sälj vid =>450kr

1.1.2. Axfood

1.1.2.1. Vinst och utdelning

1.1.2.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.2.3. Aktiekurs

1.1.2.3.1. Köp vid =<200kr

1.1.2.4. Jämförelse företag

1.1.2.4.1. AarhusKarlshamn

1.1.2.4.2. Hakon invest

1.1.2.5. Jämförelse index

1.1.2.5.1. SX30

1.1.3. Betsson

1.1.3.1. Vinst och utdelning

1.1.3.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.4. HM

1.1.4.1. Vinst och utdelning

1.1.4.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.4.3. Klädförsäljning - Svensk handel stils blixtindex

1.1.5. Oriflame

1.1.5.1. Vinst och utdelning

1.1.5.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.6. Ratos

1.1.6.1. Vinst och utdelning

1.1.6.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.7. Skanska

1.1.7.1. Vinst och utdelning

1.1.7.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.7.3. Aktiekurs

1.1.7.3.1. Köp vid =<80kr

1.1.7.3.2. Sälj vid =>130kr

1.1.8. Mekonomen

1.1.8.1. Vinst och utdelning

1.1.8.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.9. Swedish Match

1.1.9.1. Vinst och utdelning

1.1.9.2. Omsättning och rörelsemarginal

1.1.10. Fortum

1.1.11. Wal-Mart

1.1.12. Nike

1.1.13. Procter & Gamble

1.1.14. McDonald´s

1.1.15. Coca Cola

1.2. 5-6 olika sektorer

1.2.1. Dagligvaror

1.2.1.1. Tobak

1.2.1.2. Detaljhandel för mat och förbrukningsartiklar

1.2.1.3. Personliga produkter

1.2.1.4. SX30

1.2.2. Finans och fastighet

1.2.2.1. Diversifierade finansiella tjänster

1.2.3. Industrivaror och tjänster

1.2.3.1. Anläggning- och ingenjörsverksamhet

1.2.4. Sjukvård

1.2.4.1. Läkemedelsindustri

1.2.5. Sällanköpsvaror och tjänster

1.2.5.1. Hotell, restaurang och underhållning

1.2.5.2. Specialiserade återförsäljare

1.2.6. Energi

1.3. Olika länder

1.3.1. OMX Stockholm

1.3.2. OMX Helsinki

1.3.3. USA - NYSE

2. Konjunktur

2.1. Indikatorer

2.1.1. Månadsvis

2.1.1.1. Sysselsättning

2.1.1.1.1. Om sysselsättningen stärks ökar inkomsterna i samhället, konsumenterna får ett större förtroende för framtiden och därmed ökar deras vilja att konsumera.

2.1.1.2. Löneutveckling

2.1.1.3. Privatkonsumtion

2.1.1.3.1. Den svenska privatkonsumtionen svarar för omkring 48% an BNP.

2.1.1.3.2. Privata konsumtionen svarar för omkring 70% av USA:s BNP

2.1.1.3.3. CCI-index

2.1.1.4. Industriproduktion

2.1.1.5. Råvaror

2.1.1.6. Svenska kvalitetsindex (SKI)

2.1.1.7. Bostadmarknaden

2.1.1.7.1. Byggcykeln på 15-25 år

2.1.1.7.2. Bostadsbyggande är en trög faktor

2.1.1.7.3. Obalansen mellan efterfrågan och utbudet kan alltså bli stor innan byggandet reagerar.

2.1.1.7.4. Tydliga bottnar i bostadsbyggandet

2.1.1.7.5. Swebanks boindex

2.1.2. BNP

2.1.3. S&P500-index

2.1.4. Styrränta

2.1.5. Inflation

2.2. Institut och organisatoner

2.2.1. Statiska centralbanken (SCB)

2.2.2. Konjunkturinstitutet (KI)

2.2.3. Riksbanken

2.2.4. Branschorganisationer

2.3. Ekonomiska stormakter

2.3.1. USA

2.4. Cykler

2.4.1. Senaste konjunkturtopp inträffade under våren 2006.

2.4.2. Nästa konjunkturtopp borde inträffa under 2010-2012

2.4.3. Konjunkturcykeln är starkt beroende av omvärlden.

2.4.4. I dåliga tider är styrräntan låg i syfte att få igång privatkonsumtionen och företagensinvesteringarna.

2.4.5. Strukturella perioder 40-50 år

2.5. Faser

2.5.1. Återhämtningsfas & expansionsfas varar i regel 3,5-4 år.

2.5.2. Återhämtningsfas 1,5-2,5år

2.5.3. Expansionsfas 1-2år

2.6. Högkonjunktur

2.6.1. Investeringar görs

2.6.2. Produktionen ökar

2.6.3. Arbetslösheten är låg

2.6.4. Konsumtionen är hög

2.6.5. Inflationen ökar

2.6.6. Styrränta ökar

2.6.6.1. USA:s Federal Reserve

2.6.6.2. Centralbanken

2.7. Lågkonjunktur

2.7.1. Produktionen minskar

2.7.2. Arbetslösheten ökar

2.7.3. Konsumtionen är låg

2.7.4. Inflationen minskar

2.7.5. Styrränta minskar

2.7.6. Djupa lågkonjunkturer i världekonomin

2.7.6.1. i början av 1890-talet

2.7.6.1.1. Baringkrisen

2.7.6.2. 1974/75

2.7.6.2.1. Oljekris

2.7.6.3. 1981/82

2.7.6.4. 1991/93

2.7.6.5. 2001/03

2.8. Tillväxt

2.8.1. Förnyelse

2.8.2. Effektivitetsökning

3. Böcker

3.1. Analyshandboken

3.1.1. ISBN: 9189212207

3.1.2. Definitivt slut på Adlibris

3.2. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs: Elevpaket

3.2.1. ISBN 9189212401

4. Sajter

4.1. www.alltommarknaden.se

4.2. www.finansportalen.se

4.3. www.borsdata.se

5. Företagsvärdering

5.1. Nyckeltal

5.1.1. P/E-tal

5.1.2. P/B-tal

5.1.3. Direktavkastning

5.1.4. Operativ hävstång