Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Шалгалт by Mind Map: Шалгалт
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Шалгалт

Философи

Дундад зууны үе

Шинэ үе

Гадаад орнуудын төр эрх зүйн үндэс

Геополитик

Гео эдийн засаг

Дэлхийн эдийн засаг

Дипломатын түүх

Ерөнхий англи хэл

Англи хэлний хэл зүй

Мэдээлэл зүй

Олон улсын статистик

Гадаад худалдааны олон улсын статистик

Олон улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн систем

Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлох гол үзүүлэлт

Олон улсын хөдөлмөрийн статистик