Kvalitetsplan Prosjekt AA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitetsplan Prosjekt AA by Mind Map: Kvalitetsplan Prosjekt AA

1. Mål for prosjektet

2. Oversikt over styrende dokumenter

3. Organisering

3.1. Organisasjonsplan

4. Oversikt over prosjektets kvalitetsfaktorer

4.1. Avviksbehandling

5. Kontroll og dokumentasjon

5.1. Kontrollplan

6. Sikring av riktig kompetanse i prosjektet

7. Retningslinjer for utarbeidelse av rådgivers og entreprenørs kvalitetsplaner