Öğrenme ve Öğretme Modelleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğrenme ve Öğretme Modelleri by Mind Map: Öğrenme ve Öğretme Modelleri

1. Programlı Öğrenme (Skinner)

1.1. KEBAB

1.1.1. Küçük adımlar ilkesi

1.1.2. Etkin katılım ilkesi

1.1.3. Başarı ilkesi

1.1.4. Anında dönüt

1.1.5. Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

2. Keller Planı (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)

2.1. Planlı Grup Çalışmalarını Uygulama

2.2. Dönüşümlü Günlük Çalışmalar

2.3. Beceri Geliştirme Çalışmalarını Uygulama

3. Görsel Araç ve Çizimler Kullanma

4. Tam öğrenme (Bloom)

4.1. Bilişsel Giriş Davranışaları (PİDDE)

4.1.1. Pekiştireç

4.1.2. İpucu

4.1.3. Dönüt

4.1.4. Düzeltme

4.1.5. Etkin Katılım

4.2. Duyuşsal Giriş Davranışları

4.2.1. Öğrenme düzeyi

4.2.2. Öğrenme hızı

4.2.3. Bilişsel başarı

5. Bilgisayar Destekli Öğretim (Skinner)

5.1. Tekrar ve Alıştırma Yazılımları

5.2. Birebir Eğitim Yazılımları

5.3. Simülasyon Benzetim Yazılımları

5.4. Eğitimsel Oyun Yazılımları

5.5. Problem Çözme Yazılımları

6. Uzaktan Eğitim

7. E-Öğrenme

8. Online öğrenme

9. Gagne'nin Öğrenme Modeli

9.1. Öğrenme

9.2. Öğretim Materyali

9.3. Pekiştirme

9.4. Tekrar

10. Temel Öğretim (Glaser)

10.1. Öğretme Hedefleri

10.2. Giriş Davranışları

10.3. Öğretme Yollar

10.4. Değerlendirme

11. Anlamlı Öğrenme (Ausubel)

11.1. Soru-Cevap ve Tartışma Teknikleri

11.2. Resimlerle Şemalar Üzerinde Çalışma

12. Yapılandırmacılık (Vico-Vygotsky-Dewey-Kelly)

12.1. Bilişsel Yöntemli Yapılandırmacılık

12.2. Sosyal Yönelimli Yapılandırmacılık

12.3. Radikal Yapılandırmacılık

13. Model olarak Öğrenme (Bandura)

13.1. Dikkat

13.2. Hatırlama (Zihinde Tutma)

13.3. Davranışa Dönüştürme

13.4. Güdüleme

14. İşbirliğine Dayalı Öğrenme (Lewin -Vygotsky-Dewey)

14.1. Yüz Yüze Etkileşim

14.2. Olumlu Bağlılık

14.3. Bireysel Sorumluluk ve Değerlendirilebilirlik

14.4. Grup İşleyişinin Değerlendirilmesi

14.5. Sosyal Beceriler

15. Etkili Öğrenme (Slavin)

15.1. Öğretimin Niteliği

15.2. Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme

15.3. Güdülenme

15.3.1. Eşit Başarı Fırsatı

15.4. Zaman

16. Çoklu Zeka (Gardner)

16.1. Sözel / Dilsel

16.2. Mantıksal / Matematiksel

16.3. Görsel / Uzamsal

16.4. Bedensel / Kinestetik

16.5. Müziksel/ Ritmik

16.6. Kişiler arası / Sosyal

16.7. Kişisel / İçsel

16.8. Doğa Zekası

17. Aktif Öğrenme (Dale-Dewey)

17.1. Öz Düzenleme

17.2. Karmaşık Öğretimsel İşler

18. Okulda Öğrenme (Carroll)

18.1. Yetenek

18.1.1. Öğretimin Niteliği

18.2. Öğretimden Yararlanma Yeteneği

18.3. Sebat-Sabır

18.4. Fırsat