Programa AFEDAP 2018

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Programa AFEDAP 2018 by Mind Map: Programa AFEDAP 2018

1. Linia Básica

1.1. Acceptacions de crítica, Inteligència emocional

1.1.1. 1 edicions, 12 hores

1.1.2. Tots els professionals del EAP

1.2. Automotivació, autoconeixement

1.2.1. 1 edicions, 12 hores

1.2.2. Tots els professionals del EAP

1.2.3. 1 edicions, 12hores

1.3. Habilitats emocionals: comunicar-se amb persones difícils o conflictives

1.3.1. Tots els professionals del EAP

1.4. Com parlar en públic de manera eefctiva

1.4.1. 12 edicions, 12hores

1.4.2. Tots els professionals del EAP

1.5. Mindfulness: Conciència plena

1.5.1. 3 edicións, 6 horas

1.5.1.1. Tots els professionals del EAP

1.6. Resiliència

1.6.1. 3 edició, 5 horas

1.6.2. Tots els professionals del EAP

1.7. Treball en equip

1.7.1. 2 edicions, 12 hores

1.7.2. Tots els professionals del EAP

1.8. Técniques alliberament Tensional: Yoga

1.8.1. 3 edició, 5 horas

1.9. Tots els professionals del EAP

1.10. Cuidar-se per cuidar

1.10.1. 2 edicions, 12 hores

1.10.2. Tots els professionals del EAP

1.11. Curs de RCP + DEA para professional administratiu

1.12. Utilització de programari Google docs

1.12.1. full de càlcul i formularis

1.12.1.1. 2 edicions, 4hores

1.12.1.2. Tots els professionals del EAP

1.12.1.2.1. 2 edicions SAP NORD

1.12.1.3. Monogràfics doc, formulari, presentacions: textos i presentacions

1.12.1.3.1. 2 edicions, 4 hores

1.12.1.3.2. Tots els professionals del EAP

1.13. Com disenyar posters atractius

1.14. Infografies

1.14.1. 2 edicions, 10hores

1.14.2. Tots els professionals del EAP

1.15. Comunicació telefònica

1.15.1. GiS

1.15.2. 1 edició, 12 horas

2. Actualització i aprofondiment (per categoria professional)

2.1. Infermeria/Medicina

2.1.1. Com fer el disseny d'una recerca

2.1.2. Com fer una publicació científica

2.1.2.1. 1 edició, 10 horas

2.1.3. Registre de dades per a la recerca

2.1.3.1. Tots els professionals del EAP

2.1.3.1.1. 1 edició, 10 horas

2.1.4. Cerca bibliogràfica

2.1.4.1. INF/MED

2.1.4.2. 2 edició, 10 horas, activitat amb avaluació

2.1.5. atenció psicològica bàsica en situacions d’emergència

2.1.5.1. 2 edicions, 5 hores

2.1.6. Pediatria d' urgències pels professionals que fan guàrdies

2.1.6.1. 2 edicions, 9 hores, activitat amb avaluació

2.2. Formació Metges

2.2.1. Presa decisons compartides

2.2.1.1. 2 edicions, 5 hores

2.2.2. Lesions exantematiques

2.2.3. Lectura crítica

2.2.3.1. MED

2.2.3.1.1. 1 edició, 6 horas

2.3. Formació Infermeria

2.3.1. Lectura crítica

2.3.1.1. INF

2.3.1.1.1. 1 edició, 6 horas

2.3.2. Disfàgia

2.3.2.1. 1 edició, 3 horas

2.4. Formació odontolegs

2.5. Formació Treball social

2.6. Formació TCAE

2.6.1. 2 edicions, 5 hores

2.7. Motivació en fisioteràpia

2.8. Formació ASSIR

2.8.1. Exàmen en fresc

2.9. Formació GiS

2.9.1. Formació excel mig avançat

2.9.1.1. 2 edicions, 16hores

2.9.1.2. GiS