VÕRDELINE SEOS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VÕRDELINE SEOS by Mind Map: VÕRDELINE SEOS

1. y = ax

2. graafikuks on sirge, mis läbib koordinaatide alguspunkti (0;0) ning punkti (1;a)

3. muutujate y ja x jagatis (suhe) on alati kindel arv a, mida nimetatakse võrdeteguriks . a = y/x

4. Kui võrdetegur a > 0, siis on sirge tõusev ning asetseb I ja III veerandis

5. Kui võrdetegur a < 0, siis on sirge langev ning asetseb II ja IV veerandis

6. kui x ja y on positiivsed suurused, siis ühe suuruse kasvamisel (kahanemisel) mingi arv korda, teine suurus kasvab (kahaneb) sama arv korda

7. Meilyn, Laura, Hannes, Anna-Liisa