La revolució Industrial

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La revolució Industrial by Mind Map: La revolució Industrial

1. Els factors de la primera Revolució Industrial

1.1. com a conseqüència d'un

1.1.1. Creixement demogràfic

1.1.1.1. La industrialització produeix

1.1.1.1.1. Èxode rural

1.1.1.1.2. Migracions transoceàniques

1.2. origina

1.2.1. Nova societat de classes

1.2.1.1. Pèrdua de poder de l'aristocràcia

1.2.1.2. Hegemonia de la burgesia

1.2.1.3. Naixement de la classe obrera

1.2.1.3.1. organitza

2. Els factors de la primera Revolució Industrial

2.1. es concreten en

2.1.1. Augment de la demanda de béns de consum

2.1.1.1. s'explica per

2.1.1.1.1. Creixement demogràfic

2.1.1.1.2. Creixement del comerç

2.1.2. La revolucío agrícola

2.1.2.1. basada en

2.1.2.1.1. Encerclament dels camps

2.1.2.1.2. Millores tècniques

2.1.2.1.3. Rotació quadriennal

2.1.2.1.4. Perfeccionament del rec

3. Els factors de la primera Revolució Industrial

3.1. la primera Revolució Industrial es va produir a

3.1.1. Gran Bretanya

3.1.1.1. condicions que la fan possible

3.1.1.1.1. Creixement dels mercats interiors i exteriors

3.1.1.1.2. Transformacions agrícoles

3.1.1.1.3. Creixement de les ciutats

3.1.1.1.4. Avenços tecnològics

3.2. els canvis es concreten en

3.2.1. Mecanització de la indústria tèxtil

3.2.2. Aplicació de la màquina de vapor

3.2.3. desencadenen

3.2.3.1. Revolució dels transports

3.2.3.1.1. Embarcacions

3.2.3.1.2. El ferrocarril