Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

gode bøger by Mind Map: gode bøger
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

gode bøger

Et lille eksempel på at et mind map kan rumme en masse gode materialer og ideer. Her er udgangspunktet at vi her kan finde en god bog. Dette mind map kunne evt skæres ned til kun at omhandle én genre. Eller du kan bygge det op over genretræet, sådan at man kan finde materialerne via genre.

zappa

bankbog

twilight