Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Siedem Schematów zdarzeń i zdań (R.4) Konrad Juszczyk na podstawie książki Tabakowskiej et.al. by Mind Map: Siedem Schematów zdarzeń i zdań (R.4)
Konrad Juszczyk na podstawie książki Tabakowskiej et.al.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Siedem Schematów zdarzeń i zdań (R.4) Konrad Juszczyk na podstawie książki Tabakowskiej et.al.

BYCIE

Co jest?

STWIERDZENIE ISTNIENIA

W Europie środkowo-wschodniej jest pewien kraj.

Kto lub co to jest

IDENTYFIKACJA

Ten kwadratowy kraj to Polska.

Jaki ktoś lub jakie coś jest?

CHARAKTERYSTYKA

Polska jest fascynująca.

Czym ktoś lub coś jest?

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII

Polska jest członkiem Unii Europejskiej.

Gdzie ktoś lub coś jest?

LOKALIZACJA

To państwo jest/leży w Europie.

UCZESTNICY

AGENS, mianownik

orzecznik, narzędnik, (lokalizacja)

WYDARZENIE

Co się dzieje?

Polska staje się coraz silniejsza.

Polska obejmuje prezydencję UE w II połowie 2011.

UCZESTNICY

PATIENS, mianownik

PATIENS, celownik

DZIAŁANIE

Co ktoś robi?

WYTWORZENIE obiektu, Zrobiłem mapę myśli o schematach zdarzeń.

ODDZIAŁYWANIE na obiekt, Przemyślałem składnię.

BRAK OBIEKTU, Specjalnie wcześnie przyjechałem.

OBIEKT NIEISTOTNY, Cały wieczór robiłem mapę.

PRZEPŁYW ENERGII

JEŚLI JEST, TO MAMY DZIAŁANIE

JEŚLI NIE MA, TO MAMY STAN

UCZESTNICY

AGENS, mianownik

PATIENS, celownik

DOZNAWANIE

Co ktoś czuje lub widzi lub słyszy...?

PRZETWARZANIE I PRZEŻYWANIE

UCZESTNICY

DOZNAJĄCY, mianownik

PATIENS, biernik, dopełniacz

POSIADANIE

Co ktoś lub coś ma?

OBIEKT, ABSTRAKCYJNY, Najlepsze pomysły mam po spacerze., FIZYCZNY, Jurek ma laptopa z dużym ekranem.

STAN, Basia ma fioła na punkcie tańca.

ZWIĄZEK POKREWIEŃSTWA, Kasia ma dwóch braci

CAŁOŚĆ-CZĘŚĆ, Klawiatura ma 102 klawisze.

UCZESTNICY

POSIADACZ, mianownik

PATIENS, biernik, dopełniacz

PRZEMIESZCZANIE

Gdzie, skąd, dokąd ktoś lub coś się porusza?

POŁĄCZENIE

DZIAŁANIA lub WYDARZENIA

Z MIEJSCEM lub (PRZESTRZENIĄ)

UCZESTNICY

AGENS, mianownik

PATIENS, biernik

CEL, miejscownik?

ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL

WYDARZENIE, ŻRÓDŁO I CEL, Jabłko spadło z drzewa na trawę., STAN POCZĄTKOWY I KOŃCOWY, Małgosia z brzyduli wyrosła na prawdziwą piękność., POCZĄTEK-CZAS TRWANIA I KONIEC, Spotkanie trwało od 10 wieczór bez przerwy do 2 nad ranem., ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA I CEL, Jan wdrapał się z pokoju po drabinie na dach,

DZIAŁANIE, POCZĄTEK I KONIEC, Policja przeszukiwała dom od piątej rano do dwunastej w nocy.

PRZEKAZYWANIE

Kto co komu daje?

POŁĄCZENIE

POSIADANIA

WYDARZENIA

DZIAŁANIA

PRZEMIESZCZANIA

UCZESTNICY

AGENS, mianownik

BENEFICJENT, celownik

PATIENS, biernik