Oclusives a final i a l'interior de mot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oclusives a final i a l'interior de mot by Mind Map: Oclusives a final i a l'interior de mot

1. G/C

1.1. C a final de mot

1.1.1. Després de vocal tónica o de diftong tónic

1.1.1.1. Excepcions

1.1.1.1.1. Algunes paraules

1.1.2. Després de vocal àtona o de consonant

1.1.2.1. Excepcions

1.1.2.1.1. La 1era persona del present d'indicatiu de molts verbs, que acaba en -nc encara que en altres formes porti g

1.1.2.1.2. Algunes paraules

1.2. C a l'interior de mot

1.2.1. Escrivim c en els grups:

1.2.1.1. -cc-

1.2.1.2. -cs-

1.2.1.3. -ct-

1.2.1.4. -cz-

1.3. G a final de mot

1.3.1. Després de vocal àtona o de consonant

1.3.1.1. Excepcions

1.3.2. Excepcions després de vocal tónica o diftong tónic

1.4. G a l'interior de mot

1.4.1. Davant de:

1.4.1.1. M

1.4.1.2. D

1.4.1.3. N

1.4.1.4. G

2. D/T

2.1. T a final de mot

2.1.1. Després de vocal tònica o de diftong tònic

2.1.1.1. Exepcions

2.1.1.1.1. algunes paraules

2.1.1.1.2. els noms femenins acabats en

2.1.2. Després de vocal àtona o de consonant

2.1.3. s'escriu -t en tots els gerundis

2.2. T a l'interior de mot

2.2.1. escrivim t en els grups

2.2.1.1. -tj-

2.2.1.2. -tg-

2.2.1.3. -tll-

2.2.1.4. -tm-

2.2.1.5. -tn-

2.2.1.6. -tx-

2.2.1.7. -tz-

2.2.1.8. Exepcions

2.3. D a l'interior de mot

2.3.1. escrivim d en el prefix

2.3.1.1. Exepcions

2.3.1.2. ad-

2.4. D a final de mot

2.4.1. Després de vocal àtona o de consonant

3. P/B

3.1. P a final de mot

3.1.1. Després de vocal tònica i de diftong tònic

3.1.1.1. Excepcions

3.1.2. Després de vocal àtona o de consonant, s'escriu la mateixa lletra que en els seus derivats

3.2. P a l'interior de mot

3.2.1. Davant D en mots compostos de cap i prop

3.2.2. En els grups consonàntics

3.2.2.1. -pc-

3.2.2.2. -pn-

3.2.2.3. -pt-

3.2.3. Excepcions

3.2.3.1. En alguns mots

3.3. B a final de mot

3.3.1. Després de vocal àtona o de consonant, s'escriu la mateixa lletra que en els seus derivats

3.4. B a l'interior de mot

3.4.1. En els prefixos

3.4.1.1. ab-

3.4.1.2. ob-

3.4.1.3. sub-

3.4.2. Excepcions

3.4.2.1. En alguns mots