Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õpioskused by Mind Map: Õpioskused

1. Moodle

2. E-õpe

3. crossword labs

4. Psühholoogia

5. Arvutikaitse

6. Ajaplaneerimine

7. Avalik esinemine

8. Motivatsioon

9. Töötukassa

10. Hindamine

11. Marten Valk ja Andremar