Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cümlenin yuva by Mind Map: cümlenin yuva

1. yardımcı öğeler

1.1. Belirtili Nesne(kimi, neyi?)

1.2. Nesne (kimi, neyi, ne?)

1.2.1. Belirtisiz Nesne(ne?)

1.3. Dolaylı Tümleç - yer tamlayıcısı (kime, kimde,kimden/neye,neyde, neyden)

1.4. Zarf Tümleci (ne zaman, ne kadar, nasıl, niye ,neden, niçin?)

1.4.1. Edat Tümleci ( ne ile, ne için/kiminle, kim için?)

2. Cümle dışı unsurlar

3. Sözde Özne

4. temel ögeler

4.1. yüklem

4.2. Özne (kim, ne?)

4.2.1. Gerçek Özne

4.2.2. Gizli Özne