Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cümlenin yuva by Mind Map: cümlenin yuva

1. Sözde Özne

2. temel ögeler

2.1. yüklem

2.2. Özne (kim, ne?)

2.2.1. Gerçek Özne

2.2.2. Gizli Özne

3. yardımcı öğeler

3.1. Belirtili Nesne(kimi, neyi?)

3.2. Nesne (kimi, neyi, ne?)

3.2.1. Belirtisiz Nesne(ne?)

3.3. Dolaylı Tümleç - yer tamlayıcısı (kime, kimde,kimden/neye,neyde, neyden)

3.4. Zarf Tümleci (ne zaman, ne kadar, nasıl, niye ,neden, niçin?)

3.4.1. Edat Tümleci ( ne ile, ne için/kiminle, kim için?)

4. Cümle dışı unsurlar