Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ALKOHOLIZM by Mind Map: ALKOHOLIZM
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ALKOHOLIZM

Alkoholizm

Leczenie

abstynencja

terapie grupowe i/lub indywidualne

leczenie w Profesjonalnych Ośrodkach Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Przyczyny

kulturowe

społecznościowe

czynniki zawodowe

Skutki

zaburzenia życia rodzinnego

problemy w kontaktach z ludźmi

problemy finansowe

przemoc wobec bliskich

problemy z prawem (karalność)

Źródło

problemy emocjonalne

negatywne doświadczenia

Objawy

głód alkoholowy

problemy z kontrolowaniem picia

tzw. Delirium

zmieniona tolerancja alkoholu - zwiększanie spożywanych dawek

ignorowanie złego wpływu alkoholu na własny organizm