ALKOHOLIZM

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ALKOHOLIZM by Mind Map: ALKOHOLIZM

1. Leczenie

1.1. abstynencja

1.2. terapie grupowe i/lub indywidualne

1.2.1. Klub Abstynenta

1.2.2. Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

1.3. leczenie w Profesjonalnych Ośrodkach Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

2. Przyczyny

2.1. kulturowe

2.1.1. alkoholizm w rodzinie

2.1.2. nieprawidłowy wzorzec zachowań

2.2. społecznościowe

2.2.1. brak kontroli ze strony społeczeństwa

2.2.2. ogólna dostępnośc akoholu

2.3. czynniki zawodowe

2.3.1. praca w barach, miejscach, gdzie alkohol jest ogólnodostępny

3. Skutki

3.1. zaburzenia życia rodzinnego

3.2. problemy w kontaktach z ludźmi

3.3. problemy finansowe

3.4. przemoc wobec bliskich

3.5. problemy z prawem (karalność)

4. Źródło

4.1. problemy emocjonalne

4.1.1. brak zrozumienia w społeczeństwie

4.1.2. ucieczka od problemów

4.1.3. nadmierna skrytośc

4.1.4. problemy z wyrażaniem uczuc

4.2. negatywne doświadczenia

4.2.1. złe stosunki z rodziną, przyjaciółmi

4.2.2. problemy w pracy

5. Objawy

5.1. głód alkoholowy

5.2. problemy z kontrolowaniem picia

5.3. tzw. Delirium

5.4. zmieniona tolerancja alkoholu - zwiększanie spożywanych dawek

5.5. ignorowanie złego wpływu alkoholu na własny organizm