Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ALKOHOLIZM by Mind Map: ALKOHOLIZM
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ALKOHOLIZM

Alkoholizm

Leczenie

abstynencja

terapie grupowe i/lub indywidualne

Klub Abstynenta

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

leczenie w Profesjonalnych Ośrodkach Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Przyczyny

kulturowe

alkoholizm w rodzinie

nieprawidłowy wzorzec zachowań

społecznościowe

brak kontroli ze strony społeczeństwa

ogólna dostępnośc akoholu

czynniki zawodowe

praca w barach, miejscach, gdzie alkohol jest ogólnodostępny

Skutki

zaburzenia życia rodzinnego

problemy w kontaktach z ludźmi

problemy finansowe

przemoc wobec bliskich

problemy z prawem (karalność)

Źródło

problemy emocjonalne

brak zrozumienia w społeczeństwie

ucieczka od problemów

nadmierna skrytośc

problemy z wyrażaniem uczuc

negatywne doświadczenia

złe stosunki z rodziną, przyjaciółmi

problemy w pracy

Objawy

głód alkoholowy

problemy z kontrolowaniem picia

tzw. Delirium

zmieniona tolerancja alkoholu - zwiększanie spożywanych dawek

ignorowanie złego wpływu alkoholu na własny organizm