Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ALKOHOLIZM by Mind Map: ALKOHOLIZM
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ALKOHOLIZM

Alkoholizm

Leczenie

abstynencja

terapie grupowe i/lub indywidualne

Klub Abstynenta

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

leczenie w Profesjonalnych Ośrodkach Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Przyczyny

kulturowe

alkoholizm w rodzinie

nieprawidłowy wzorzec zachowań

społecznościowe

brak kontroli ze strony społeczeństwa

ogólna dostępnośc akoholu

czynniki zawodowe

praca w barach, miejscach, gdzie alkohol jest ogólnodostępny

Skutki

zaburzenia życia rodzinnego

problemy w kontaktach z ludźmi

problemy finansowe

przemoc wobec bliskich

problemy z prawem (karalność)

Źródło

problemy emocjonalne

brak zrozumienia w społeczeństwie

ucieczka od problemów

nadmierna skrytośc

problemy z wyrażaniem uczuc

negatywne doświadczenia

złe stosunki z rodziną, przyjaciółmi

problemy w pracy

Objawy

głód alkoholowy

problemy z kontrolowaniem picia

tzw. Delirium

zmieniona tolerancja alkoholu - zwiększanie spożywanych dawek

ignorowanie złego wpływu alkoholu na własny organizm