Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Polygoner by Mind Map: Polygoner

1. En firkant har fire kanter

2. Firkanter

3. Regulær og iregulær

3.1. Regulær har lige lange sider og iregulær har ikke lige lange sider

4. Trekanter

4.1. Arealet af en trekant finder man ved og sige h * g : 2

5. omkredsen af en cirkel