Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
polygoner by Mind Map: polygoner

1. parrallogram

1.1. arealet regner du ud på samme måde som du vil gøre det med en firkant

2. trekanter

2.1. vinkelsummen er altid 180 grader

2.2. spids vinkel er mellem 0 og 90 grader

2.3. stumpvinkel er mellem 90 og 180 grader

2.4. ret vinkel er 90 grader

3. regulær og iregulær

3.1. regulær figurer er når at de er lige lange på alle sider og har lige store vinkler

4. firkanter