Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Figures by Mind Map: Figures

1. Diacròniques

1.1. evolució fonètica dins d'una llengua, que pot donar lloc o no a una altra llengua

1.2. evolució de la gramàtica normativa d'un idioma

1.3. canvis semàntics dins d'una llengua, sigui perquè una paraula guanyi significats, en perdi, es modifiqui el seu ús o sigui perquè s'introdueixin nous mots i es deixin d'utilitzar uns altes

1.4. classificació de les llengües en famílies segons la seva semblança (lingüística comparada)

1.5. reconstrucció de formes perdudes d'una llengua o reconstrucció de l'idioma antecessor d'un altre (com per exemple el cas de l'indoeuropeu)

2. Diatòpiques

2.1. Bloc oriental

2.1.1. •El nord-occidental

2.1.2. •El valencià

2.2. Bloc oriental

2.2.1. •El rossellonès

2.2.2. •El català central

2.2.3. •El balear

2.2.4. •L’alguerès