Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Normes d'ortografia by Mind Map: Normes d'ortografia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Normes d'ortografia

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

escribim "g" i "tg"

davant la vocal "e" i "i": gelat, rellotge, regim, viatge,...

excepcions

escribim "j" i "tj"

davant la vocal "a": enveja, jardi, netejar...

davant la vocal "o": joia, joguina, jove,...

davant la vocal "u": ajudar, conjunt, dejuni,...

escribim x

al començament de mot

al darrere de consonant

al darrere de vocal "i"

darrere diftong decreixent "au"

escepcions

escribim ix

darrere vocal "a,e,o,u"

Escriurem tx

a principi de paraula: txec.

a enmig de paraula: tatxa, fitxa.

a final de paraula sempre que tx surti en els derivats: despatx, despatxos; empatx, empatxat.

tj/tg

S’escriu amb tg davant de e,i

S’escriu amb tj davant de a, o, u

s'usen les normes de la j i g

escribim ig

A final de paraula quan en els derivats apareixen les grafies j/g/tj/tg: bateig batejar boig bogeria desig desitjar lleig lletjor