Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Organeller by Mind Map: Organeller

1. endoplazmik retikulum

1.1. granüllü endoplazmik retikulum

1.2. granülsüz endoplazmik retikulum

2. golgi cisimciği

2.1. çeşitli maddelerin oluşum merkezidir.

3. mitokondri

3.1. hücrede enerji üreten organeldir.

4. lizozom

4.1. büyük moleküllerin parçalanmasından sorumludur.

5. plastitler

5.1. kloroplast

5.2. kromoplast

5.3. lökoplast

6. koful

6.1. boşaltım kofulu

6.2. sindirim kofulu

6.3. besin kofulu

7. ribozom

7.1. protein sentezi yapar.

8. sentrozom

8.1. hücrenin bölünmesine yardımcı olur.