Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вектори by Mind Map: Вектори

1. Рівні

1.1. Однакова довжина і напрямок

2. Абсолютна величина (модуль)

3. Означення

4. Напрямок

5. Колінеарні

5.1. на одній прямій , на паралельних прямих

6. Правило трикутника і паралелограма

7. Перпендикулярні

7.1. ab=0

8. Координати

9. Дії з векторами і закони

10. Координатна площина

11. Скалярний добуток векторів

12. Кут між векторами