Danmarks grænse og nationalfølelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Danmarks grænse og nationalfølelse by Mind Map: Danmarks grænse og nationalfølelse

1. Treårskrigen - 1848

1.1. Begreber

1.2. Borgerkrig

1.3. Ånden fra 48

1.4. Nationalliberalisme

1.5. Helstaten

1.6. Enevælden

1.7. Grundloven

2. Stormen på Dybbøl - 1864

2.1. Begreber

2.1.1. Nationalstat/Nation

2.1.2. Det tyske forbund

2.1.3. Dybbøl

2.1.4. Dannevirke

2.1.5. Skanse

2.1.6. Forladegevær

3. Genforeningen - 1920

4. Fælles produkt

5. Fælles problemstilling