Rrjeti kompjuterik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rrjeti kompjuterik by Mind Map: Rrjeti kompjuterik

1. Topologjia e rrjeteve

1.1. 1.Topologjia Bus

1.1.1. New vocabulary

1.2. 2.Topologjia Star

1.3. 3.Topologjia Ring

1.4. 4.Topologjia Mesh

1.5. 5.Topologjia Tree

2. Llojet e rrjeteve

2.1. Sipas madhesise se zonse se mbulimit

2.1.1. Rrjeti personal(PAN)

2.1.2. Rrjeti lokal(LAN)

2.1.3. Rjeti motropolian(MAN)

2.1.4. Rrjeti i gjere(WAN)

2.2. Sipas arkitektures

3. Elementet baze te rrjetit

3.1. Workstation

3.2. Serveri

3.3. Karta nderfaqese e rrjetit

3.4. Paisja HUB

3.5. Kanalet e trasmetimit

4. Peparesite dhe mangesite e rrjetit

4.1. 1.Shpejtesia

4.2. 2.Kosto efikase

4.3. 3Menaxhimi i centralizuar i Software

4.4. 4.Bashkndarja e burimeve

4.5. 1.Serveri peson defekt,programet aplikative nuk mund te perdoren

4.6. 2.Rrjeti nuk funksionon,PC nuk funksionojne

4.7. 3.Kur ai nuk eshte projektuar mire,me mbingarkese performaca e tij bie.

4.8. 4.N.q.s nr. i PC ne rrjet rritet menaxhimi i tyre behet i veshtire.