Rrjeti kompjuterik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rrjeti kompjuterik by Mind Map: Rrjeti kompjuterik

1. Elementet baze te rrjetit

1.1. Workstation

1.2. Serveri

1.3. Karta nderfaqese e rrjetit

1.4. Paisja HUB

1.5. Kanalet e trasmetimit

2. Peparesite dhe mangesite e rrjetit

2.1. 1.Shpejtesia

2.2. 2.Kosto efikase

2.3. 3Menaxhimi i centralizuar i Software

2.4. 4.Bashkndarja e burimeve

2.5. 1.Serveri peson defekt,programet aplikative nuk mund te perdoren

2.6. 2.Rrjeti nuk funksionon,PC nuk funksionojne

2.7. 3.Kur ai nuk eshte projektuar mire,me mbingarkese performaca e tij bie.

2.8. 4.N.q.s nr. i PC ne rrjet rritet menaxhimi i tyre behet i veshtire.

3. Llojet e rrjeteve

3.1. Sipas madhesise se zonse se mbulimit

3.1.1. Rrjeti personal(PAN)

3.1.2. Rrjeti lokal(LAN)

3.1.3. Rjeti motropolian(MAN)

3.1.4. Rrjeti i gjere(WAN)

3.2. Sipas arkitektures

4. Topologjia e rrjeteve

4.1. 1.Topologjia Bus

4.1.1. New vocabulary

4.2. 2.Topologjia Star

4.3. 3.Topologjia Ring

4.4. 4.Topologjia Mesh

4.5. 5.Topologjia Tree