Exam Online PTD M41 KHAMIS 16/05/2019 JAM 10 PAGI [Join Channel KHAS Calon Exam PTD 2019 di https...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Exam Online PTD M41 KHAMIS 16/05/2019 JAM 10 PAGI [Join Channel KHAS Calon Exam PTD 2019 di https://t.me/calonptd ] [DISCLAIMER: Semua maklumat ini sah pada tarikh dikeluarkan. Jika ada kesilapan maklumat, ia amat tidak disengajakan] by Mind Map: Exam Online PTD M41 KHAMIS 16/05/2019 JAM 10 PAGI [Join Channel KHAS Calon Exam PTD 2019 di https://t.me/calonptd ] [DISCLAIMER: Semua maklumat ini sah pada tarikh dikeluarkan. Jika ada kesilapan maklumat, ia amat tidak disengajakan]

1. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan

2. Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->NEGARA2X LAIN SECARA BILATERAL

2.1. Malaysia-Jepun (2005)

2.2. Malaysia-Pakistan (2007)

2.3. Malaysia-New Zealand (2009)

2.4. Malaysia-Chile (2010)

2.5. Malaysia-India (2011)

2.6. Malaysia-Australia (2012)

2.7. Malaysia-Turki (2014)

3. Istilah kehakiman

3.1. WAJIB TAHU

3.1.1. 1.Subpoena/sapina: Arahan kepada seseorang untuk hadir di mahkamah pada sesuatu masa untuk menjadi saksi berkaitan dengan perbicaraan. Sapina perlu diserahkan ke tangan saksi sendiri, bukan melalui iklan suratkhabar, tampal depan pintu rumah ke. Saksi akan mengaku penerimaannya dikeratan dan in menjadi bukti penyerahan.

3.1.2. 2.Writ: Arahan bertulis rasmi yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Dua jenis writ iaitu waran dan prerogatif (habeas corpus)

3.1.3. 3.prima facie: maksudnya ada bukti yang benar-benar kukuh untuk memulakan pendakwaan kes.

3.1.4. 4.habeas corpus: perintah mahkamah supaya seseorang dilepaskan daripada penahanan yang tidak mengikut undang-undang.

3.1.5. 6.alibi: bukti yang menunjukkan bahawa seseorang tidak berada di tempat kejadian ketika sesuatu jenayah dilakukan.

3.1.6. 7.injuksi: perintah bertulis mahkamah yang mengkehendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan melakukan / tidak melakukan / menghentikan sesuatu pada masa dan tempat tertentu.

3.1.7. 8.saman: perintah supaya hadir di mahkamah.

3.1.8. 9.mandamus: perintah mahkamah untuk memaksa perlaksanaan sesuatu kewajipan awam yang tertentu.

3.1.9. 10.sine dine: penangguhan sesuatu kes hingga ke suatu tarikh yang belum ditetapkan.

3.1.10. 11.certiorari: perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih rendah.

3.1.11. 12.ex parte : permohonan oleh plaintif untuk mendengar kes tanpa kehadiran defendan (tertuduh)

3.1.12. 13.bona fide: dengan baik hati dan jujur tanpa penyertaan dalam perbuatan yang salah.

4. Pembahagian Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia

4.1. Yang di Pertuan Agong

4.1.1. Kehakiman

4.1.1.1. Mahkamah

4.1.2. Perundangan

4.1.2.1. Parlimen

4.1.2.1.1. Dewan Rakyat

4.1.2.1.2. Dewan Negara

4.1.3. Eksekutif

4.1.3.1. Kabinet

4.1.3.1.1. Kementerian

5. Jenis-jenis mahkamah dan peranannya

5.1. 1. Mahkamah Persekutuan

5.1.1. Mahkamah ATASAN

5.1.1.1. Mahkamah AGUNG/Mahkamah PERSEKUTUAN

5.1.1.1.1. Bidang Kuasa: Mahkamah TERTINGGI di Malaysia. Berkuasa menyelesaikan pertikaian antara kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Mendengar kes rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Berkuasa menentukan pengesahan bagi undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

5.1.1.2. Mahkamah RAYUAN

5.1.1.2.1. Bidang Kuasa : Membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja, kes sivil juga boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang RM250,000.

5.1.1.3. Mahkamah Tinggi

5.1.1.3.1. Bidang Kuasa : Membicarakan kes sivil dan jenayah dan apa sahaja kesalahan oleh warganegara Malaysia dan warganegara asing yang berada di Malaysia. Kes sivil - Melibatkan kes penjagaan kanak-kanak, perkahwinan dan penceraian bagi bukan Muslim dan kemuflisan. Kes jenayah - mendengar kes rayuan jenayah dari Mahkamah Rendah yang nilai denda melebihi RM25.

5.1.2. Mahkamah RENDAH

5.1.2.1. Mahkamah Syesen

5.1.2.1.1. Bidang kuasa: Mahkamah TERTINGGI dalam komponen Mahkamah Rendah. Kes Jenayah - apa sahaja kesalahan kecuali menjatuhkan hukuman mati. Kes Sivil - melibatkan nilai tidak melebihi RM250,000. Menjalankan siasatan awal sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jika bukti cukup terhadap tertuduh, ia akan dibicarakan di mahkamah Tinggi.

5.1.2.2. Mahkamah Juvana

5.1.2.2.1. Bidang kuasa : Kes jenayah untuk mereka yang berumur 10 - 18 tahun. Perbicaraan secara tertutup.

5.1.2.3. Mahkamah Majistret Kelas I

5.1.2.3.1. Bidang kuasa : Membincangkan kes jenayah dan sivil. Hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda RM10,000, sebatan 12 kali atau ketiga-tiganya sekali.

5.1.2.4. Mahkamah Majistret Kelas II

5.1.2.4.1. Bidang kuasa : Mahkamah Majistret Kelas II. Kes jenayah - hukuman maksimum 12 bulan penjara, denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Kes sivil - tuntutan tidak melebihi RM3,000.

5.1.2.5. Mahkamah Tuntutan Kecil

5.1.2.5.1. Bidang kuasa : Kes sivil tidak melebihi RM3,000

5.1.2.6. Mahkamah Penghulu

5.1.2.6.1. Bidang kuasa : Mahkamah TERENDAH dalam komponen Mahkamah RENDAH. Kes sivil tidak lebih RM50. Kes jenayah denda RM25 sahaja. Dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim.

5.1.3. Mahkamah KHAS

5.1.3.1. Mahkamah Tentera

5.1.3.1.1. Bidang kuasa : Kes tingkah laku anggota tentera. Tidak membicarakan kes sivil dan jenayah. Boleh menjatuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman mati yang perlukan pengesahan YDP Agong.

5.1.3.2. Mahkamah Khas Raja-raja

5.1.3.2.1. Bidang kuasa : Membicarakan kesalahan YDP Agong dan Sultan dalam kes sivil dan jenayah yang dilakukan dalam Persekutuan. Tindakan dikenakan setelah mendapat keizinan Peguam Negara.

5.2. 2. Mahkamah Negeri

5.2.1. Mahkamah Adat

5.2.1.1. Bidang kuasa : Kes pelanggaran adat oleh suku kaum di Sabah dan Sarawak.

5.2.2. Mahkamah Syariah

5.2.2.1. Mahkamah Syariah Rayuan

5.2.2.2. Mahkamah Syariah Tinggi

6. Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

6.1. 1) Dasar Fiskal

6.2. 2) Dasar Monetari

6.3. 3) Pasaran Modal

6.4. 4) K-Ekonomi

6.5. 5) Membangunkan Industri ICT dan Modal Teroka

7. National Blue Ocean Strategy 7 (NBOS 7) / Strategi Lautan Biru Kebangsaan

7.1. Definisi

7.1.1. Lautan: merujuk kepada perkhidmatan awam

7.1.2. Lautan biru: peluang baru untuk diterokai bagi menambah baik perkhidmatan awam untuk rakyat.

7.2. Pengenalan

7.2.1. NBOS diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Dato' Seri Najib Tun Razak.

7.2.2. dilaksanakan antara kementerian dan agensi kerajaan merentasi kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan.

7.2.3. "Kita berlayar dari lautan merah ke lautan biru" dengan bekalan PRODUKTIVITI, KREATIVITI, INOVASI.

7.3. TIGA PRINSIP PROSES SAKSAMA

7.3.1. Penglibatan semua pihak iaitu menteri, penjawat awam dan rakyat

7.3.2. Penerangan kepentingan program NBOS agar semua pihak faham

7.3.3. Penjelasan tanggungjawab agar semua pihak dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing

7.4. Agensi Kerajaan yang terlibat

7.4.1. Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

7.4.2. Angkatan Tentera Malaysia

7.4.3. Bank Simpanan Nasional

7.4.4. Corporation (MDeC)

7.4.5. Halal Development Corp

7.4.6. IM4U

7.4.7. Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

7.4.8. Institut Pertahanan Dan Keselamatan Malaysia

7.4.9. Institut Tadbiran Awam Negara

7.4.10. Jabatan Hal Ehwal Veteren

7.4.11. Jabatan Imigresen Malaysia

7.4.12. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian

7.4.13. Jabatan Pengangkutan Jalan

7.4.14. Jabatan Penjara Malaysia

7.4.15. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

7.4.16. Jabatan Perikanan Malaysia

7.4.17. Jabatan Perkhidmatan Awam

7.4.18. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

7.4.19. Kementerian Belia Dan Sukan

7.4.20. Kementerian Dalam Negeri

7.4.21. Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

7.4.22. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

7.4.23. Kementerian Kesihatan

7.4.24. Kementerian Kewangan Malaysia

7.4.25. Kementerian Luar Negeri

7.4.26. Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan

7.4.27. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

7.4.28. Kementerian Pendidikan

7.4.29. Kementerian Pengangkutan Malaysia

7.4.30. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

7.4.31. Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia

7.4.32. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

7.4.33. Kementerian Pertahanan

7.4.34. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

7.4.35. Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Industri

7.4.36. Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

7.4.37. Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

7.4.38. Kementerian Sumber Manusia

7.4.39. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

7.4.40. Kerajaan Negeri Melaka

7.4.41. Kerajaan Negeri Perak

7.4.42. Kerajaan Negeri Sabah

7.4.43. Kerajaan Negeri Sarawak

7.4.44. Lembaga Pemasaran Dan Pertanian Persekutuan

7.4.45. Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara

7.4.46. MaGIC

7.4.47. Malaysian Biotechnology Corporation

7.4.48. Perbadanan Putrajaya

7.4.49. Polis Diraja Malaysia

7.4.50. Pusat Latihan Khidmat Negara

7.4.51. Razak School Of Government

7.4.52. Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia

7.4.53. Tentera Darat Malaysia

7.4.54. Tentera Laut Malaysia

7.4.55. Tentera Udara Diraja Malaysia

7.4.56. Unit Kerjasama Awam Swasta

7.4.57. Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia

7.4.58. Unit Penyelarasan Pelaksanaan , Jabatan Perdana Menteri

7.4.59. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

7.4.60. Universiti Kebangsaan Malaysia

7.5. Prinsip UTAMA

7.5.1. Mencapai pendapatan tinggi melalui perkembangan ekonomi dan pembangunan bersepadu dan

7.5.2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keselamatan yang lebih tinggi dan juga penyertaan sosial bagi merapatkan jurang sosial diantara pelbagai golongan masyarakat (sebagai contoh, luar bandar vs, bandar, belia vs. berusia, kaum lelaki vs. kaum wanita, dll)

7.6. Inisiatif NBOS

7.6.1. Menggalakkan Semangat Kesukarelawanan

7.6.1.1. 1Malaysia For Youth (IM4U)

7.6.1.2. Sukerela Untuk Para Profesional Antarabangsa

7.6.1.3. Sukarela Sambil Melancong

7.6.2. Perhubungan Bandar Dan Luar Bandar

7.6.2.1. Urban Transformation Centres (UTCs)

7.6.2.2. Rural Transformation Centres (RTCs)

7.6.2.3. Military Community Transformation Centres (MCTCs)

7.6.2.4. University Community Transformation Centres (UCTCs)

7.6.2.5. Building Rural Basic Infrastructure Using Military Resources

7.6.3. 1Malaysia Blue Ocean Entrepreneurs (1MBOE)

7.6.4. Memupuk Daya Kreativiti & Inovasi

7.6.4.1. 1Malaysia EnTrepreneurs (1MET)

7.6.4.2. Malaysian Global Innovation And Creativity Centre (MaGIC)

7.6.4.3. My Kampung, My Future (MKMF)

7.6.4.4. 1Malaysia Social EnTrepreneurs (1MSET)

7.6.4.5. 1Malaysia Skills Training & Enhancement For The Rakyat (1MASTER)

7.6.4.6. Micro-PPP

7.6.4.7. High-Value Added Agriculture On Idle Government Land

7.6.5. 1Malaysia Skills And Employability Programme (SKK1M)

7.6.6. Mengurangkan Kos Sara Hidup

7.6.6.1. Kad Diskaun 1Malaysia

7.6.6.2. Mobile KR1M

7.6.6.3. My Best Buy

7.6.7. Penyampaian Perkhidmatan Awam Yang Berkesan

7.6.7.1. 1Malaysia One Call Centre (1MOCC)

7.6.7.2. Pusat Transformasi Komuniti Mobil (Mobile CTC)

7.6.7.3. Pusat Latihan 1Malaysia (1MTC)

7.6.7.4. Khidmat Pelanggan Penjawat Awam 1Malaysia (1SERVE)

7.6.8. Kesihatan, Keselamatan & Sekuriti

7.6.8.1. Blue Ocean Policing

7.6.8.2. Community Rehabilitation Programme (CRP)

7.6.8.3. Certified Security Guards (CSGs)

7.6.8.4. Amanita & Go-To-Safety Points

7.6.8.5. 1Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network (1MBEON)

7.6.8.6. Health Fairs In East Malaysia

7.6.8.7. 1Malaysia Family Care

7.6.8.8. 1Malaysia Family First

7.6.9. Pembangunan Masyarakat

7.6.9.1. My Beautiful Neighbourhood (MyBN)

7.6.9.2. My Beautiful Malaysia (MyBM)

7.6.9.3. Women Empowered For You (WE4U)

7.6.9.4. Visit My Kampung

7.6.9.5. 1Malaysia Civil Service Retirement Support

7.6.9.6. 1Malaysia Veterans Recognition Programme

7.6.9.7. 1Malaysia Hawkers Programme

7.6.9.8. 1Malaysia Youth Cities (1MYC)

7.6.10. Kerjasama Pan-ASEAN

7.6.10.1. 1ASEAN Entrepreneurship Summit (1AES)

7.6.10.2. Multi-National Counter Terrorism Exercise

7.7. PRINSIP UTAMA

7.7.1. LOW COST (KOS RENDAH)

7.7.2. HIGH IMPACT (BERIMPAK TINGGI)

7.7.3. RAPID EXECUTION (PERLAKSANAAN YANG PANTAS)

8. ICU (PELAKSANA)

8.1. PERANAN

8.1.1. menyelaras, memantau, menilai pelaksanaan dan outcome Program/Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)

8.1.2. Bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Tindakan Negara, Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara dan beberapa jawatankuasa Kabinet yang lain

8.1.3. Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek (SPP II) berfungsi dengan baik

8.1.4. Mengurus dan menyelaras peruntukan program/projek khas Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Senator dan Ahli Parlimen

8.1.5. Menyelaras, memantau dan menilai Program/Projek Kesejahteraan Rakyat

8.2. TAHUN DITUBUHKAN : 1971

9. Mantan Ketua Hakim Negara

10. Teras UTAMA Penjawat Awam

10.1. cepat

10.2. Tepat

10.3. intergriti

10.4. produktiviti,

10.5. kreativiti

10.6. inovasi

11. Ketua Hakim Negara

12. Urusan Perkastaman

12.1. Sumber Hasil Kerajaan

12.1.1. Cukai langsung

12.1.1.1. Duti Setem

12.1.1.2. Cukai Pendapatan Individu

12.1.1.3. Cukai Koperat

12.1.1.4. Cukai Keuntungan Harta Tanah

12.1.2. Cukai tidak langsung

12.1.2.1. Duti import

12.1.2.1.1. buah-buahan, tembakau, tekstil, minumankeras, petroleum, minyak wangi dan kereta.

12.1.2.2. Duti eksport

12.1.2.2.1. barang keluaran utama yang dikenakan duti eksport ialah petroleum, kayubalak, kelapa sawit, dan getah.

12.1.2.3. Duti eksais

12.1.2.3.1. Contoh

12.1.2.4. Cukai perkhidmatan

12.1.2.4.1. Kadar : 6%

12.1.2.5. Cukai jualan

12.1.2.5.1. Kadar : 10%

12.1.2.5.2. Kecuali:

12.1.3. Hasil bukan cukai

12.1.3.1. lesen dan permit kenderaan.

12.1.3.2. Bayaran denda,bayaran perkhidmatan daripada orang ramai, dan pendapatan pelaburankerajaan.

12.1.3.3. Sewa daripada harta benda yang dimiliki oleh kerajaan.

12.1.3.4. Dividen yang diagihkan oleh PETRONAS dan royati petroleum serta bayaran tunai gasyang dijual oleh kerajaan.

12.1.3.5. Penjualan syer syarikat berhad oleh kerajaan seperti Sistem Penerbangan Malaysia(MAS),Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhard (MISC), Telekom

12.1.3.6. Malaysia Berhad (TNB) dan Perusahaan Otomobil Nasional Berhad.

12.2. Pengisytiharan matawang

12.2.1. Akta

12.2.1.1. Sek.23 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)

12.2.2. Had

12.2.2.1. USD 10,000.00 .

13. Bidang Tugasan Pegawai Tadbir Diplomatik

13.1. Bahasa Melayu

13.1.1. 1. Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi,

13.1.2. 2. Pengurusan Kewangan,

13.1.3. 3. Keselamatan dan Pertahanan Negara,

13.1.4. 4. Pengurusan Teknologi Maklumat,

13.1.5. 5. Perancangan dan Pentadbiran Sosial/Infrastruktur,

13.1.6. 6. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/Perbandaran/Tanah/Daerah/Tempatan

13.1.7. 7. Pengurusan Ekonomi dan

13.1.8. 8. Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri.

13.2. Bahasa Inggeris

13.2.1. 1. Human Resource Management and Organizational Development

13.2.2. 2. Financial Management

13.2.3. 3. National Security and Defence

13.2.4. 6. Administration and Regional Development / Municipal / Land / County / Local

13.2.5. 4. Information Technology Management

13.2.6. 5. Planning and Social Administration / Infrastructure

13.2.7. 7. Economics Management

13.2.8. 8. International Relations and Foreign Affairs

14. HOT TOPICS!

14.1. SST

14.2. TPPA

14.2.1. BACA NI

14.2.2. Sesi Taklimat oleh Menteri

14.2.3. NOTA RINGKAS TPPA

14.3. Jual Beli Hartanah

14.4. Harga Minyak

14.5. El-Nino

14.6. Pengasingan Sampah

14.6.1. Akta

14.6.1.1. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

14.6.2. Negeri yang terlibat

14.6.2.1. Kuala Lumpur

14.6.2.2. Putrajaya

14.6.2.3. Pahang

14.6.2.4. Johor

14.6.2.5. Melaka

14.6.2.6. Negeri Sembilan

14.6.2.7. Perlis

14.6.2.8. Kedah

14.6.3. Jenis sisa

14.6.3.1. Sisa baki

14.6.3.2. Sisa Kitar semula

14.6.4. Jadual Kutipan

14.6.4.1. Sisa baki 2x seminggu

14.6.4.2. Sisa kitar semula 1x seminggu

14.7. Senarai Pengiktirafan Dunia oleh UNESCO

14.7.1. WORLD HERITAGE SITE

14.7.1.1. Kategori Semulajadi

14.7.1.1.1. Taman Negara Kinabalu, Sabah Kategori Semulajadi 2 Dicember 2000

14.7.1.1.2. Taman Negara Mulu, Sarawak Kategori Semulajadi 2 December 2000

14.7.1.2. Kategori Kebudayaan

14.7.1.2.1. Melaka & Georgetown Kategori Kebudayaan 7 July 2008

14.7.1.2.2. Tapak Arkeologi Lembah Lenggong Kategori Kebudayaan 2012

14.7.2. MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

14.7.2.1. Hikayat Hang Tuah Pengiktirafan diberikan pada 20 October 2001

14.7.2.2. Batu Bersurat Terengganu (Inscribed stone of Terengganu) Pengiktirafan diberikan pada 31 Julai 2009.

14.7.2.3. Sejarah Melayu ( The Malay Annals) Pengiktirafan diberikan pada 4 September 2001

14.7.3. MASTERPIECES OF ORAL AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

14.7.3.1. Mak Yong Theatre 25 November 2005

14.7.3.2. Surat-surat Sultan Abdul Hamid (Letters of the Sultan Abd Hamid Kedah) (1882-1943) Pengiktirafan diberikan pada 2001

14.8. CAPAM

14.8.1. organization that promotes good governance and knowledge exchange amongst governments from Commonwealth countries and beyond.

14.9. ASEAN

14.10. ZOPFAN

14.10.1. (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) Zon Keamanan, Kebebasan, dan Keberkecualian. Ia merupakan pengistiharan yang ditandatangani oleh Menteri Luar bagi negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)

14.10.2. Pengisytiharan

14.10.2.1. Kuala Lumpur, 1971

14.10.3. Resolusi

14.10.3.1. kesemua pihak secara berterang-terangan menyatakan bahawa menjadi matlamat mereka bagi mengekalkan Asia Tenggara "bebas dari sebarang bentuk campur tangan dari kuasa Luar" dan "meluaskan lagi bidang kerjasama."

14.11. Kat mana Sheikh Muzaffar landing

14.11.1. Arkylk, Kazakhstan (yang terletak 500 kilometer dari bandar Baikonur)

14.12. Pelarian Rohingya

14.13. Pelarian Syiria

14.13.1. terima 3000 pelarian hasil ucapan PM di Perhimpunan Agung PBB ke-70

14.14. Sukan

14.14.1. Pemenang PERTAMA PINGAT DI OLIMPIK

14.14.1.1. Razif Sidek & Jalani Sidek Barcelona 1992 - Badminton Bergu Lelaki

14.14.2. pemengan PINGAT di OLIMPIK

14.14.3. Lee Chong Wei

14.14.3.1. Bila dapat Dato'?

14.14.3.1.1. 6 JUN 2009 - dikurniakan Darjah Bakti (DB) oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin

14.14.3.2. Ranking terkini

14.14.3.2.1. 5 (17 December 2015)

14.14.3.3. Ranking tertinggi

14.14.3.3.1. 1 (18 December 2014)

14.14.4. Nicol Ann David

14.14.4.1. RANKING TERBARU Dato' Nicol Ann David

14.14.4.1.1. No. 3 DUNIA di belakang LAURA MASSARO (ENG) dan RANEEM AL-WALILEY (EGP)

14.14.4.2. Bila dapat Dato'?

14.14.4.2.1. gelaran Darjah Bakti sempena hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 07 JUN 2008

14.14.5. Bola Sepak Malaysia

14.15. Pemerdagangan Orang

14.16. Rasionalisai Subsidi

14.17. Pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN ) Sarawak dari 71 ker 82 kerusi (PERTAMBAHAN SEBANYAK 11 KERUSI)

14.18. Kenaikan Harga Tol

14.18.1. Public Private Partnership

14.18.1.1. Pihak yang terlibat

14.18.1.1.1. Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri (Office : menara usahawan p3 putrajaya)

14.18.1.1.2. Syarikat Konsesi Lebuhraya

14.18.1.2. Pihak yg mengawal selia

14.18.1.2.1. Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

14.19. ESSCOM (Eastern Sabah Security Command)

14.19.1. Kawasan UTAMA

14.19.1.1. Lahad Datu

14.19.2. Kawasan LAIN (TIMUR SABAH)

14.19.2.1. Kudat Sandakan Lahad Datu Kunak Tawau

14.19.3. Komander

14.19.3.1. DCP Datuk Abdul Rashid Harun, Commander

14.19.4. Agensi yang TERLIBAT

14.19.4.1. APMM (Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia)

14.19.4.2. PDRM (Polis Diraja Malaysia)

14.19.4.3. ATM (Angkatan Tentera Malaysia)

15. Meningkatkan Daya Saing Negara

15.1. 1) Mengukuhkan Sistem Kewangan

15.2. 2) Memperbaiki Urus Tadbir Korporat

15.3. 3) Menghapuskan Karenah Birokrasi

16. MITI (Ministry of International Trade and Industry)

16.1. MATRADE

16.1.1. Malaysia External Trade Development Corporation

16.1.2. Agensi yg promote perdagangan eksport

16.1.3. "Made in Malaysia for the World"

16.2. MIDA

16.2.1. Malaysian Development Authority

16.2.2. Provide info tentang dasar, insetif, fasiliti untuk start operasi dalam Malaysia

16.3. SMECORP

16.3.1. Agensi Koordinasi Sepusat

16.3.2. Dasar & Strategi utk SME

16.3.3. Pusat Kajian dan Rujukan berkaitan SME

16.4. MPC

16.4.1. Malaysia Productivity Corporation (MPC)

16.5. MIDF

16.5.1. Malaysian Industrial Development Finance Berhad

16.6. BUKAN UNDER MITI

16.6.1. MTEC

16.6.1.1. Tolong SME dalam sektor ICT

16.6.1.2. Bawah MSC

16.6.1.3. Multimedia Development Corperation

16.6.2. MDEC

16.6.2.1. Malaysian Technology Development Corperation

16.6.2.2. Owned by Khazanah Nasional Malaysia

16.6.2.3. relate to MOSTI

16.6.2.4. develop technopreneur

17. Senarai penuh Kabinet Malaysia 2019

18. Kerajaan Malaysia

18.1. Tempatan

18.1.1. Jenis

18.1.1.1. Dewan Bandaraya

18.1.1.2. Majlis Perbandaran

18.1.1.3. Majlis Bandaran

18.1.1.4. Lembaga Bandaran

18.1.1.5. Majlis Daerah Luar Bandar

18.1.1.6. Majlis Tempatan

18.1.2. Hierarki

18.1.2.1. Bandar raya - dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya

18.1.2.2. Bandar - dikenali sebagai Majlis Perbandaran

18.1.2.3. Luar bandar - dikenali sebagai Majlis Daerah

18.1.2.4. Kawasan khas - dikenali sebagai Perbadanan atau Pihak Berkuasa Tempatan.

18.1.3. Peranan/tugas2x (Akta 171 PBT)

18.1.3.1. Kuasa perancang tempatan

18.1.3.2. Kuasa mengeluarkan lesen

18.1.3.3. Kuasa mengenakan cukai-cukai tertentu

18.1.3.4. Membina bangunan, perumahan dan unit-unit perdagangan (pasar, gerai-gerai dsb.)

18.1.3.5. Kuasa untuk menjalankan fungsi merancang dan menguruskan kawasan bandar

18.1.3.6. Mengurus dan mengawal lalulintas (termasuk mengurus sistem pengangkutan awam bandaran)

18.1.3.7. Kuasa untuk merancang dan menyediakan kemudahan-kemudahan awam

18.1.3.8. Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek SPP II berfungsi dengan baik.

18.2. Negeri

18.3. Persekutuan

19. EPU (PERANCANG)

19.1. Fungsi

19.1.1. handle Rancangan Malaysia (RMK)

19.2. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi

20. Rancangan Malaysia ke-11 (RMK 11)

20.1. Tempoh

20.1.1. 2016-2020

20.2. 6 TERAS STRATEGI

20.2.1. Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama

20.2.2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

20.2.3. Menyelaras, memantau dan menilai dasar dan projek pembangunan.

20.2.4. Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju

20.2.5. Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi

20.2.6. Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan

20.3. Objektif UTAMA

20.3.1. PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT

21. Darjah Kebesaran Persekutuan

21.1. Susunan Mengikut Keutamaan

21.2. Gelaran

21.2.1. Tan Sri

21.2.1.1. PANGLIMA MANGKU NEGARA (P.M.N.)

21.2.1.2. Panglima Setia Mahkota (P.S.M.)

21.2.2. Tun/Toh Puan

21.2.2.1. SERI MAHARAJA MANGKU NEGARA (S.M.N.)

21.2.2.2. SERI SETIA MAHKOTA (S.S.M.)

21.2.3. Datuk

21.2.3.1. PANGLIMA SETIA DIRAJA (P.S.D.)

21.2.3.2. PANGLIMA JASA NEGARA (P.J.N.)

22. Agensi Di Bawah Jabatan Perdana Menteri

22.1. a. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

22.1.1. Fungsi

22.1.1.1. a. Menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja kakitangan kerajaan

22.1.1.2. b. Mewujudkan kekosongan jawatan kakitangan awam Persekutuan

22.1.1.3. c. Menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

22.1.1.4. d. Membincangkan kenaikan gaji, elaun dan pencen kakitangan kerajaan melalui wakil masing-masing.

22.1.1.5. e. Berbincang dengan bahagian Perbendaharaan Malaysia tentang penambahan kakitangan kerajaan kenaikan gaji, bonus, dan insentif.

22.1.1.6. f. Mengelolakan dan mentadbirkan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

22.1.1.7. g. Menyediakan kemudahan biasiswa dan hadiah latihan untuk kakitangan kerajaan melalui INTAN

22.1.1.8. h. Memutuskan pertukaran dan penghantaran kakitangan kerajaan ke tempat atau jawatan yang sesuai.

22.2. b. Unit Perancang Ekonomi (EPU)

22.2.1. Fungsi

22.2.1.1. a. Membantu kerajaan merancang ekonomi negara

22.2.1.2. b. Menjadi urus niaga kepada Majlis Perancang Negara, jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, dan jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa.

22.2.1.3. c. Membantu perancangan Rancangan Malaysia Lima Tahun untuk Kabinet.

22.2.1.4. d. Mengkaji kejayaan yang telah dicapai sewaktu rancangan-rancangan lima tahun dilaksanakan,

22.2.1.5. e. Menyelaraskan dan memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan projek-projek ekonomi yang telah diluluskan.

22.2.1.6. f. Menasihati kerajaan tentang isu-isu ekonomi negara dan antarabangsa.

22.2.1.7. g. Menjadi urus setia kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysia Technical Cooperation Programme- MTCP) untuk negara-negara sedang membangun.

22.3. c. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

22.3.1. Fungsi

22.3.1.1. a. Memastikan dasar-dasar ekonomi kerajaan mencapai matlamat yang diharapkan oleh kerajaan; misalnya Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Penswastaan, dan dasar Pandang ke Timur.

22.3.1.2. b. Menyelaraskan usaha antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri sewaktu melaksanakan program-program pembangunan.

22.3.1.3. c. Menjadi urus setia kepada Majlis Pembangunan Negara.

22.3.1.4. d. Mengawasi agensi-agensi dan perbadanan awam seperti PETRONAS, PNS, HICOM, dan MISC supaya kegiatannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.

22.3.1.5. e. Membantu kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

22.3.1.6. f. Melaksanakan tugas-tugas khas seperti;

22.3.1.6.1. i. Menyediaka pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera

22.3.1.6.2. ii. Membasmi kemiskinan relatif

22.3.1.6.3. iii. Menyusun semula masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

22.4. d. Unit Penyelidikan Ekonomi (SERU)

22.4.1. a. Mengkaji kesan-kesan dasar kerajaan dan program-program pembangunan negara terhadap rakyat.

22.4.2. b. Menkaji dan mendapatkan maklumat dan data untuk membolehkan kerajaan merangka program baru.

22.4.3. c. Menjalankan penyelidikan tentang pembangunan pertanian, pembangunanluar bandar, kemajuan perindustriuan dan kesan-kesan pembandaran terhadap sosioekonomi negara.

22.4.4. d. Membekalkan maklumat sosioekonomi kepada Unit Perancang Ekonomi serta badan-badan kerajaan yang lain untuk perancangan pembangunan negara.

22.5. e. Unit Pemodenan Tadbiran dan Peracangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

22.5.1. Fungsi

22.5.1.1. a. Mecadangkan pembaharuan dalam cara-cara pengurusan pejabta-pejabat kerajaan.,

22.5.1.2. b. Meningkatkan kecekapan dalam kalangan kakitangan kerajaan.

22.5.1.3. c. Memodenkan sistem pentadbiran awam denagn memperkenalkan penggunaan komputer dan akedah komunikasi moden seperti Internet.

22.5.1.4. d. Mengadakan program kualiti dan produltiviti, Program Kerajaan elektronik, Program Pembangunan MS ISO 9000, dan sebagainya.

22.5.1.5. e. Memberikan khidmat rundingan pengurusan kepada organisasi kerajaan.

23. Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan

23.1. Perbendaharaan Negara

23.1.1. Fungsi

23.1.1.1. a. Merancang dasar-dasar kewangan negara.

23.1.1.2. b. Melaksanakan Belanjawan kerajaan Persekutuan di bawah kawalan Akauntan Negara.

23.1.1.3. c. Mengumpul wang kerajaan melalui hasil cukai.

23.1.1.4. d. Membantu Kerajaan Persekutuan untuk meminjam wang.

23.1.1.5. e. Meluluskan pengeluaran peruntukan seperti bonus kakitangan kerajaan, pembelian barang-barang dan harta Kerajaan Persekutuan serta pinjaman perumahan dan kenderaan untuk kakitangan kerajaan (pinjaman perumahan dan pijaman kenderaan dikenakan kadar faedah yang rendah)

23.1.1.6. f. Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa.

23.1.1.7. g. Mengatur dan ,menyelia industri insurans di Malaysia.

23.1.1.8. h. Mengagihkan sumber-sumber kewangan dengan cekap kepada agensi-agensi kerajaan.

24. Belanjawan negara

24.1. Jenis

24.1.1. Bajet Berimbang (Balanced)

24.1.1.1. Hasil = Perbelanjaan

24.1.2. Bajet Lebihan (Surplus)

24.1.2.1. Hasil > Perbelanjaan

24.1.3. Bajet Kurangan (Defisit)

24.1.3.1. Perbelanjaan > Hasil

24.2. Komponen

24.2.1. Komponen Hasil

24.2.2. Komponen Pinjaman

24.2.3. Komponen Perbelanjaan

24.2.3.1. Perbelanjaan Kerajaan

24.2.3.1.1. Perbelanjaan Mengurus

24.2.3.1.2. Perbelanjaan Tanggungan

24.2.3.1.3. Perbelanjaan Bekalan

24.2.3.1.4. Perbelanjaan Pembangunan

24.2.3.1.5. Perbelanjaan Pembangunan Langsung

24.2.3.1.6. Pinjaman

24.3. Asas Perundangan - Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan

24.3.1. “Yang di Pertuan Agong hendaklah bagi tiaptiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Perseekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu.”

24.4. Definasi

24.4.1. satu penyataan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi tahun hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat.“

24.5. Konsep Asas

24.5.1.  1. Bajet/Belanjawan merupakan satu DOKUMEN PERANCANGAN STRATEGIK kerajaan.  2. Dokumen Belanjawan adalah produk kepada satu proses Belanjawan.

24.6. Elemen-elemen

24.6.1. Dasar-dasar, matlamat-matlamat dan strategi-strategi kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tahun hadapan belanjawan

24.6.2. Program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek yang akan dilaksanakan bagi mencapai strategi dan matlamat yang ditetapkan

24.6.3. Pengagihan sumber kewangan mengikut program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek

24.6.4. Bagaimana dan berapa banya hasil yang dikutip untuk membiayai program-program, aktiviti-aktiviti yang dirancang

24.6.5. Jumlah pembiayaan dari sumber pinjaman, dan

24.6.6. Sasaran Prestasi output/impak.

25. Inflasi

25.1. Definisi

25.1.1. suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa

25.2. Cara Atasi

25.2.1. Menaikkan nisbah rizab berkanun

25.2.2. Menaikkan kadar bank atau kadar diskaun

25.2.3. Menjual surat jaminan kerajaan

25.2.4. Menaikkan Kadar cukai

25.2.5. Mengurangkan Perbelanjaan Negara

26. Pengangguran

26.1. Definisi

26.1.1. orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

26.2. Jenis

26.2.1. 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

26.2.2. 2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

26.2.3. 3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

26.2.4. 4. Pengangguran Siklikal

26.3. Cara Mengatasi

26.3.1. Menurunkan nisbah rizab berkanun

26.3.2. Menurunkan kadar bank atau kadar diskaun

26.3.3. Membeli surat jaminan kerajaan

27. Hutang Negara

27.1. Definifi

27.1.1. Pinjaman kerajaan daripada sumber dalam negeri dan sumber luar negara

27.2. Jenis Pinjaman

27.2.1. Dalam Negeri

27.2.1.1. Bil Perbendaharaan

27.2.1.1.1. Pinjaman Jangka Pendek

27.2.1.1.2. Tempoh matang kurang daripada setahun

27.2.1.1.3. Sejenis resit dan nilai mukanya tetap nilainya.

27.2.1.2. Surat jaminan kerajaan

27.2.1.2.1. Pinjaman jangka panjang

27.2.1.2.2. Perjanjian bertulis antara kerajaan dengan peminjam

27.2.1.2.3. KWSP merupakan pelabur terbesar,di samping BSN

27.2.1.3. Sijil Pelaburan

27.2.1.3.1. Suatu bentuk pelaburan yang diadakan untuk institusi kewangan Islam seperti Bank Islam, Syarikat Takaful, dan Lembaga Tabung Haji.

27.2.1.3.2. Mendapat keuntungan dalam bentuk dividen.

27.2.2. Luar Negara

27.2.2.1. Pinjaman Pasaran

27.2.2.1.1. - Pinjaman yang diperoleh melalui penjualan alat kewangan seperti bon dan nota terapung di pasaran terbuka.

27.2.2.2. Pinjaman Projek

27.2.2.2.1. Bertujuan membiayai projek pembangunan yang memerlukan perbelanjaan yang besar

27.2.2.2.2. Pinjaman untuk membiayai projek pembangunan seperti Pembinaan jambatan Pulau Pinang

27.2.2.3. Kredit Pembekal

27.2.2.3.1. - Pinjaman dalam bentuk barang yang bayarannya ditangguhkan untuk suatu masa tertentu

27.3. Tujuan Pinjaman

27.3.1. 1. Menampung kekurangan hasil kerajaan

27.3.2. 2. Menampung perbelanjaan pembangunan ekonomi negara

27.3.3. 3. Pengagihan pendapatan melalui projek pembangunan

27.3.4. 4. Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai

28. Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->ASEAN

28.1. ASEAN FTA (1992)

28.1.1. Dikuatkuasa

28.1.1.1. 1 January 1993

28.1.2. Persetujuan Persefahaman

28.1.2.1. agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme on 28 January 1992 to eliminate tariffs and non-tariff barriers in the region

28.2. ASEAN-CHINA (2004)

28.3. ASEAN-KOREA (2006)

28.4. ASEAN-JEPUN (2008)

28.5. ASEAN-INDIA (2009)

28.6. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND (i2009)

29. Jenis2x Kewarganegaraan (Perkara 14-31)

29.1. a. Kuatkuasa undang-undang

29.1.1. Perkara 14(1) (a): setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963)

29.1.1.1. Syarat2x

29.1.1.1.1. a) Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

29.1.1.1.2. b) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan oktober 1962.

29.1.1.1.3. c) Dia dilahirkan di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan, atau dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara lain pada masa lahirnya.

29.1.1.1.4. d) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuanbatau pada kelahiran itu berada dalam perkhidmatan kerajaan Persekutuan tau kerajaan sesebuah negeri.

29.1.1.1.5. e) Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada hari kelahiran itu, bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu di tempat pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, sarawak, Brunei, tau Borneo Utara.

29.1.2. Perkara 14(1) (b): Seseorang yang diahirkan pada atau selepas hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Perekutuan

29.1.2.1. Syarat2x

29.1.2.1.1. a. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan.

29.1.2.1.2. b. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganeagara dan dilahirkan di Prsekutuan, atu pada masa kelahiran itu bapanya berkhidmat dengan Kerajaan persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.

29.1.2.1.3. c. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu dipejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku Brunei.

29.1.2.1.4. d. Dia dilahirkan di Singapura dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara.

29.1.2.1.5. e. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

29.2. b. Pendaftaran

29.2.1. Siapa yang Layak?

29.2.1.1. Perempuan yang bersuami (perkara 15(1))

29.2.1.1.1. Syarat2x

29.2.1.2. Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun (Perkara 15(2))

29.2.1.2.1. Syarat2x

29.2.1.3. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan dilahirkan di Persekutuan sebelum hari Merdeka (Perkara 16)

29.2.1.3.1. Syarat2x

29.2.1.4. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan biasanya bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia (Perkara 16A)

29.2.1.4.1. Syarat2x

29.3. c. Kemasukan(naturalisasi/perwarganegaraan)

29.3.1. perkara 19(1), seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warganegara malaysia boleh memohon kewarganegaraan Malaysia melalui kemasukan

29.3.1.1. Syarat2x

29.3.1.1.1. a) Dia telah bermastatutin di Persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum tarukh permohonan itu.

29.3.1.1.2. b) Dia berniat hendak bermastatutin tetap di Persekutuan

29.3.1.1.3. c) Dia berkelakuan baik

29.3.1.1.4. d) Dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam Bahasa Melayu.

29.4. d. Percantuman wilayah

29.4.1. Menurut perkara 22, jika sesebuah wilayah baru dimasukkan ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia (16 September 1963), parlimen boleh melalui undang- undang menentukan warganegara wilayah itu yang akan menjadi warganegara Malaysia atas sebab hubungan mereka dengan wilayah itu dan tarikh mulanya mereka akan menjadi warganegara.

30. Kementerian Pendidikan (Sepintas lalu)

30.1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

30.1.1. JASMANI

30.1.2. EMOSI

30.1.3. ROHANI

30.1.4. INTELEK

30.2. IMBASAN SEJARAH

30.2.1. Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

30.2.1.1. Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan

30.2.1.2. Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama

30.2.1.3. Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia

30.2.1.4. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

30.2.2. Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

30.2.2.1. Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

30.2.2.2. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

30.2.2.3. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

30.2.2.4. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

30.2.2.5. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

30.2.2.6. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

30.2.3. Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

30.2.3.1. Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

30.2.3.2. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

30.2.3.3. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

30.2.3.4. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

30.2.3.5. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

30.2.3.6. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

30.2.4. Rang Undang Undang Pendidikan 1995

30.2.4.1. Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara

30.2.4.2. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan

30.2.4.3. Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun

30.2.4.4. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan

30.2.4.5. Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan

30.2.4.6. Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

30.3. Dasar2x

30.3.1. Dasar Pendidikan Kebangsaan

30.3.2. Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

30.4. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

31. Dasar-dasar Negara Malaysia

32. Dasar Pembangunan Negara SEPINTAS LALU

33. Teknologi Hijau

34. Hal-hal Kenegaraan

35. Perlembagaan Malaysia

35.1. FULL LIST

35.2. Ciri2x

35.2.1. 183 Perkara

35.2.2. Undang-undang tertinggi di Malaysia

35.3. Asas

35.3.1. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

35.3.2. Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.

35.4. Perkara2x PENTING

35.4.1. PERKARA 10 - hak warganegara Malaysia dalam bercakap, berhimpun dan berpersatuan

35.4.2. PERKARA 11 - Islam merupakan Agama Persekutuan. Sungguh pun begitu agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan

35.4.3. PERKARA 152 - bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu

35.4.4. PERKARA 153 - hak kepada Yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Malaysia.

36. PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN (GTP)

36.1. Objektif

36.1.1. Penyampaian Perubahan asas ke seluruh Negara

36.1.2. Mendahulukan perkara yang menjadi kebimbangan rakyat

36.2. Struktur

36.2.1. Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS)

36.2.1.1. Bidang-bidang

36.2.1.1.1. 1.Reducing Crime/Mengurangkan Jenayah - Menteri Dalam Negeri

36.2.1.1.2. 2. Improving Student Outcomes/Memastikan Pendidikan Berkualiti - Menteri Pelajaran

36.2.1.1.3. 4. Improving Rural Development/Mempertingkatkan Pembangunan Luar Bandar - Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

36.2.1.1.4. 3. Fighting Corruption Membanteras Rasuah - Menteri di Jabatan Perdana Menteri

36.2.1.1.5. 5. Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar - Menteri Pengangkutan

36.2.1.1.6. 6. Cost of Living/Menangani Kos Sara Hidup - Timbalan Perdana Menteri

36.2.1.1.7. 7. Raising Living Standards of Low Income Households/Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah - Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

36.2.2. Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA)

37. Bentuk Sekatan Perdagangan Antarabangsa

37.1. Tarif @ Duti Import

37.2. Kuota

37.3. Subsidi

37.4. Kawalan Pertukaran Asing

37.5. Embargo

37.6. Sekatan bukan ekonomi

38. NO. TELEFON URUSETIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN SPA YANG PATUT DIHUBUNGI JIKA SERVER DOWN

38.1. 03-8885 6344

38.2. 03-8885 6304

38.3. 03-8885 6321

38.4. 03-8885 6474

38.5. 03-8885 6303