3. MODEL VLASTI (Machiavelli)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3. MODEL VLASTI (Machiavelli) by Mind Map: 3. MODEL VLASTI (Machiavelli)

1. UTEMELJITELJ 'ČISTE POLITIKE'

1.1. TUMAČI Mac. ideja u njemu vide

1.1.1. UTEMELJITELJA ČISTE POLITIKE

1.1.2. 'POLITIKE PO SEBI'

1.2. SLIJEDEĆI TAJ MODEL, STERNBERGER GOVORI O

1.2.1. DEMONOLOGIJI

1.2.2. ILI DEMONIMA VLASTI

1.3. INTERPRETIRA SE I KAO TEMELJ

1.3.1. znanstveno orijentirane POLITOLOŠKE znanosti

1.3.2. iako njegovo opravdanje politike u moderno doba nije prikladno

1.4. Machiavelli prvi otvoreno i bez uljepšavanja pokazuje

1.4.1. KAKO funkcionira politika

1.4.2. politika bez normi i ideala

1.5. Mac. utemeljitej politike kakva ona zaista je, a ne kakva bi prema svojoj legitimaciji trebala biti

1.6. POLITIKA SE REDUCIRA na GOLO DJELOVANJE VLASTI

1.6.1. I SPRETNOST da je se uspješno provede

2. RAŠIRENA NEJASNOĆA

2.1. Machiavellijeva teorija politike u svim epohama

2.1.1. krivo tumačena

2.2. za razumijevanje nj. pojma politike važna je POVIJESNO-KULTURNA promjena u kojoj nastaje

2.2.1. to je vrijeme rane tal. renesanse u kojoj se GUBI zapadnokršć. slika svijeta

2.2.1.1. slabi njezina uloga autoritarnog ideologa legitimiteta za državu

2.2.1.2. hijerarhijskog modela društ. uređenja

2.2.1.3. motivacije za moralno djelovanje pojedinca

2.2.2. to je povijesno vrijeme raspada jednog i prelaska u drugo pol. društv. uređenje

2.2.2.1. poses a ?

2.2.2.1.1. na što bi se građani pri legitimaciji novog dr. uređenja mogli osloniti????? #lost #godwho #help

2.3. u Sternbergerovom modelu

2.3.1. koji se oslanja na najvažnije Mac. djelo (Vladar)

2.3.2. POLITIKA OPISANA KAO UKUPNOST TEHNIKA ZA USPOSTAVU I ODRŽAVANJE DRŽAVNE VLASTI PO SVAKU CIJENU

2.3.3. Onaj tko posjeduje moć zainteresiran je isključivo za nj stjecanje i održavanje

2.3.3.1. i u tu svrhu relativizira sve ostale ciljeve

2.3.4. tiraninu i aps. gospodaru, vladaru dozvoljeno je

2.3.4.1. činiti sve što održava nj moć a time i STABILNOST DRŽAVE

2.3.4.1.1. LEGITIMNI - prijevare, okrutnosti i trikovi (ukoliko mogu očuvati vlast)

3. MACHIAVELLIJEV MODEL

3.1. Politika prema ovom modelu

3.1.1. je suma nepristranih vještina i tehnika

3.1.2. sretno osvajanje i pametno osiguranje vlasti njezini su jedini ciljevi

3.2. vrline koje održavaju i štite zajednicu više ne mogu biti prioritet građanima jer

3.2.1. oni, kao i vladar, teže ONOME ŠTO IM NAJVIŠE KORISTI

3.2.2. u tim okolnostima, u DRUŠTVU BEZ VRLINA, dozvoljena sva sredstva za očuvanje vlasti da bi bilo moguće uspostaviti javni red

3.3. NOVI VLADAR DOLAZI NA VLAST

3.3.1. ukoliko spretno i odlučno (VIRTU) iskoristi sreću povoljnog trenutka (FORTUNA)

3.3.2. Dođe li na vlast, ne smije birati sredstva kojima će je zadržati

3.3.3. vladar mora ''od dobra ne odustati ukoliko može, ali prema zlu koračati ako je nužno''

3.3.4. ne mora doista posjedovati vrline, već ukoliko je nužno za pristaše, vjerno glumiti.

3.4. SVAKA VARKA, PRETVARANJE, LAŽ u svrhu očuvanja vlasti =

3.4.1. OPRAVDANA

3.4.2. jer je jedina svrha osvajanje, održanje vlasti

3.5. POLITIKA JE SAMO

3.5.1. težnja za vlašću, i umijeće kako tu težnju uspješno ostvariti

3.5.2. očišćena od svakog morala i obzirnosti prema pravima i sudjelovanja građana

3.5.3. SREDSTVO MOĆI