Kapittel 15: Trender og utfordringer i HRM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kapittel 15: Trender og utfordringer i HRM by Mind Map: Kapittel 15: Trender og utfordringer i HRM

1. Endringsledelse

2. Organisasjonsendring

2.1. Maktstrukturer

2.2. Organisasjonskultur

2.3. Normer og verdier

2.4. Tydelig kommunikasjon

2.5. "Endringsagenter"

3. Organisasjonskunnskap

3.1. Kunnskapsledelse

3.1.1. Gjøre kunnskapen produktiv

3.1.2. Dynamisk prosess

3.1.2.1. Gjøre en ureflektert prosess til en reflektert - eksplisitt

3.1.3. Utvikle den tause kunnskapen

3.1.4. Tilnærming

3.1.4.1. Kognitiv oppfattelse

3.1.4.2. Fellesskpassynet

3.2. Kunnskapsarbeidere

3.3. To kunnskapstyper

3.3.1. Eksplisitt kunnskap

3.3.2. Taus kunnskap

4. Kunnskapskonvertering

4.1. Sosialisering (taus-taus)

4.2. Eksternalisering (taus-eksplisitt)

4.3. Kombinering (eksplisitt-eksplisitt)

4.4. Internalisering (eksplisitt-taus)

5. Kunnskapsdeling

5.1. Verdiskapende kunnskap

5.2. Psykologiske kontrakter

5.3. Relasjoner basert på tillit, upartiskhet, respekt og ærlighet

5.4. "Positivt læringsklima"

5.5. Mekanismer

5.5.1. Induksjonsprosessen

5.5.2. Sosiale hendelser

5.5.3. Internett

5.5.4. Forum

5.6. "Smart arbeid"

5.6.1. Høy grad av frihet, selvstyre og myndighet

5.6.2. Vrituelle grupper/team

5.6.3. Resultatfokus

5.6.4. ICT

5.6.5. Tillitt

5.6.6. Jobbdesign og businessmål

5.7. Hindringer

5.7.1. Fysisk og teknologisk infrastruktur

5.7.2. HR-system

5.7.3. Psykiske forhold og relasjoner

6. Outsourcing

6.1. Grunner

6.1.1. Finans

6.1.2. Strategisk fokus

6.1.3. Forbedret service

6.1.4. Teknisk

6.1.5. Spesialisert ekspertise

6.1.6. Organisasjonspolitikk

7. Teknologi

7.1. Områder

7.1.1. Lage og dele kunnskap

7.1.1.1. Større grad av intellektuell integrasjon

7.1.2. Redusere kostnader

7.1.3. Støtte innovative businessmodeller og demokratiske organisasjonskulturer

7.1.4. Skape nye arbeidssamfun og nye former for organisasjoner

7.2. e-HR

7.2.1. e-Læring

7.2.1.1. Publisering av informasjon

7.2.1.2. Automatisering av transaksjoner

7.2.1.3. Transformasjon av HR-funksjon