Nervesystemet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nervesystemet by Mind Map: Nervesystemet

1. PNS - Det perifere nervesystem. Det vil sige det omkringlæggende nervesystem til muskler og følesanser.

1.1. Somatiske nerver (efferente nerver) fra CNS - En af de fraførende nerver fra CNS og ud til muskler osv. kontrollerbare.

1.2. Sensoriske nerver (afferente nerver) til CNS - ukontrollerbare giver informationer til hjernen

1.3. Autonome nerver - Er de fraførende nerver fra CNS og ud til organerne. Altså ligger disse nerver under kategorien PNS

1.3.1. Sympaticus - nervesystemet der tager over når vi er i bevægelse

1.3.2. Parasympaticus - nervesystemet der tager over i hvile, og under samleje

2. CNS - Det står for centralnervesystem

2.1. Rygmarv - En del af centralnervesystemet. Det er blandt andet herfra kroppen genererer reflekser.

2.2. Hjerne - Den befinder sig i hovedet.

2.2.1. Storhjerne

2.2.1.1. Højre hemisfære -

2.2.1.2. Hjernebjælken

2.2.1.3. Venstre hemisfære

2.2.2. Lillehjerne - Det er en del af hjernet som ligger bagerst dens funktion er udglatte kroppens bevægelse.

2.2.3. Hjernestamme

2.2.3.1. Midthjerne

2.2.3.2. Forlænget rygmarv

2.2.3.3. Mellemhjerne (med hypofyse, hypothalamus, thalamus)

2.2.3.4. Baghjerne (med hjernebro)