технологічна карта уроку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
технологічна карта уроку by Mind Map: технологічна карта уроку

1. мотиваційний етап

1.1. час: 5 хв.

1.2. збезпечення емоційної готовності

1.3. актуалізація субєктного досвіду

1.4. актуалізація опорних знань

2. опрацювання нового матеріалу

2.1. час: 25 хв.

2.2. перевага активних форм роботи

2.3. інтеграційні змісти

2.4. практична діяльність

3. місце уроку

4. цілевизначення та планування

4.1. час: 5 хв.

4.2. знайомство та аналіз очікуваних результатів

4.3. способи оцінювання цього матеріалу

5. рефлексивно-оцінювальний етап

5.1. час:10 хв.

5.2. форма оцінювання

5.3. аналіз результативності та продуктивності роботи

5.4. рівень навченості, особистісного зростання учня