Еколого-агрохімічна оцінка земель сільськогосподарського призначення на прикладі селянського госп...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Еколого-агрохімічна оцінка земель сільськогосподарського призначення на прикладі селянського господарства "Нива" (Чернігівська обл) by Mind Map: Еколого-агрохімічна оцінка земель сільськогосподарського призначення на прикладі селянського господарства "Нива" (Чернігівська обл)

1. Статті за темою

1.1. Методичні рекомендації щодо призупинення деградаційних процесів у агроландшафтах поліської зони Житомирської області

1.2. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель

1.3. Елементи методики еколого-економічного оцінювання використання земель сільськогосподарського призначення

1.4. Напрями удосконалення земельних відносин у сільському господарстві

2. Google academy

2.1. Пошукова служба Google

2.2. Google academy

2.3. Наукометрична база даних EBSCO

2.4. Інституційні репозитарії

2.5. Google Books

3. Ключові слова:

3.1. -Екологічна оцінка -агрохімічна оцінка -оцінка с/г земель -сільське господарство -агроландшафт -сільськогосподарські землі

3.2. -Ecological evaluation -agrochemical evaluation -assessment of agricultural land -agriculture -agrolandscape -agricultural land

4. Пошукові запити за темою:

4.1. • Оцінка земель сільськогосподарського призначення • Еколого-агрохімічна оцінка земель сільськогосподарського призначення

5. Агротехнічна, агрономічна експертиза

6. Електронні ресурси НБУВ | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

7. : 11.12.2003 1378-IV

8. Види оцінки земель

8.1. Бонітува́ння ґрунті́в

8.1.1. — це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

8.2. Економі́чна оці́нка земе́ль

8.2.1. — це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі.

8.3. Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути:

8.3.1. - Нормативною

8.3.1.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

8.3.2. - Експертною

8.3.2.1. Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки. Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.

9. ґрунт