Turismiettevõtlus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Turismiettevõtlus by Mind Map: Turismiettevõtlus

1. Turistide liigitus

1.1. Reisija -defineeritud inimesena, kes liigub erinevate geograafiliste asukohtade vahel ükskõik mis eesmärgi ja kestusega; Külastaja - reisija, kes läheb väljapoole oma ingapäevast tegevuskeskkonda vähemaks kui aastaks. Turist - külastaja, kes ööbib sihtkohas (nt majutusasutuses või tuttava juures); Ekskursant ehk ühepäevakülastaja- külastaja, kes ei ööbi sihtkohas

2. Turismiettevõtlus

2.1. Turismiettevõtlus on Eestis kiiresti arenev ettevõtlusharu, mis eriti Euroopa Liidu kontekstis on omandanud suureneva üldmajandusliku tähtsuse.

2.2. Turismimajanduse all mõeldakse eelkõige turismiettevõtlust, mis tegeleb turismiteenuse pakkumisega.

3. Turism

3.1. reisimine väljapoole oma tavalist elukeskkonda meelelahutuse, äri või muul eesmärgil ning sellise reisimisega kaasnevate teenuste tarbimine ja osutamine.

4. Turismi liigitus

4.1. Väljaminev turism-riigi elanike reisimine väljapoole riigi territooriumi; Sissetulev turism - riiki tulnud külastajate reisimine riigi territooriumil asuvatesse paikadesse; Siseturism - riiki tulnud külastajate tehtud reisid riigi territooriumil asuvatesse paikadesse, mis jäävad väljapoole nende igapäevast tegevuskeskkonda; Riigisisene turism - hõlmab konkreetse riigi elanike sise- ja välisturismi reise; Rahvusvaheline turism -hõlmab nii väljaminevat kui sissetulevat turismi.