Master Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Master Plan by Mind Map: Master Plan

1. SDLC iyileştirmeleri

1.1. Kalite Kontrol

1.1.1. Code Review

1.1.2. Statik kod analizi

1.2. Automated Tests

1.2.1. automated unit testing

1.3. Continues Integration

1.4. Continues Deployment

1.5. SCM - Source Control Managemnt (SVN)

2. Ürünleşme

2.1. Tek kod base geçiş

2.2. Ayrık Modülleşme

2.3. API oluşturulması

2.4. Müşteri özelleştirmelerinin konfigürasyonla yönetilebilmesi

2.5. Profosyonel UI Design- danışmalık olabilir

3. Uygulama Özellikleri

3.1. Merkezi konfigürasyon yönetimi

3.2. Performans Mönitöring

3.3. Merkezi Loglama

3.3.1. NoSQL db kullanılması

3.3.2. async çalışma

3.3.3. log üzerinde detay arama

3.3.4. ELK sisteminin kullanılması

3.4. Multi

3.4.1. languange

3.4.2. time zone

3.4.3. currency

3.4.4. tenant

3.4.5. region

3.5. Multi instance çalışabilme

3.6. batch işlemler

3.6.1. queue mekanizmaları

3.6.2. pub/sub yapıları

3.7. Cache Kullanımı

3.8. yeni özellik geliştirmeleri

3.8.1. döküman yönetim sistemi modülü geliştirilmesi ve entegre edilmesi

3.8.2. bi, kds

3.9. Öncelikli Sorunlar

3.9.1. L4U

3.9.1.1. var kural yapısının sorunları hakkında çalışma yapılması

3.9.1.2. tek kod gidilememesi, her müşteri için ayrı code base olması

3.9.2. mediclaim

3.9.2.1. kural mekanizması çok yavaş çalışıyor

3.9.3. bthuman

3.9.3.1. ek fonksiyonilite geliştirmeleri

3.9.4. Ortak

3.9.4.1. git e geçiş

3.9.4.2. angular gibi yeni client yazmak

4. Eğitim

4.1. düzenli Teknolojik eğitimler

4.2. ürün eğitimleri

4.3. sektör/branş eğitimleri