Decoding the DNA of the Toyota Production System

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Decoding the DNA of the Toyota Production System by Mind Map: Decoding the DNA  of the Toyota Production System

1. Steven Spear & H. Kent Bowen er uddannede økonomer

2. 4 års studie af Toyota Production System undersøgte mere end 40 fabrikker i USA, Europa og Japan

2.1. Studerede både proces og fremstilling af auto-dele, bilmontering, telefoner mm.

2.2. Studerede både rutiner men også servicefunktioner som design, medarbejdertræning mm.

3. Aktiviteter og processer bliver konstant udfordret og skubbet mod højere niveau

4. Når der bliver defineret nye specifikationer opstilles der en række hypoteser som afprøves og testes

5. 4 principper:

5.1. 1. Hvordan medarbejderne arbejder:- Alle handlinger og processer beskrives og specificeres ned til mindste detalje

5.2. 2. Hvordan medarbejderne forbindes:- Der er standardiserede, detaljerede regler for hvornår, hvordan og hvem der skal f.eks. levere dele

5.3. 3. Hvordan produktionslinjen konstrueres:- Hver produktlinje skal konstrueres så de har en specifik 'path'- Produktionen går ikke bare videre til næste ledige person, men til én specifik person eller maskine

5.4. 4. Hvordan de forbedres:- Toyota lærer eksplicit medarbejderne at forbedre sig, og forventer ikke at de bare skal lære af erfaring- Forbedring sker ved scientific methods, under ledelse af en lærer, på et lavest organisatorisk niveau- Det er vigtigt at investere i medarbejderne og en nødvendighed for at etablere konkurrencelyst - Alle ledere forventes at være i stand til at udfører deres underordnedes job

6. Toyotas ideal for personer, grupper og maskiner

6.1. De er defektfrie

6.2. De kan leveres på den efterspurgte version

6.3. Kan blive leveret i den efterspurgte version

6.4. Kan leveres med det samme

6.5. Kan blive produceret uden at spilde materiale, arbejdskraft, energi eller andre ressourcer

6.6. Kan blive produceret i et trygt miljø

7. Arbejdsprocesser:- Serielle- Parallelle- Fast kobling

8. Toulmins argumantationsmodel:- Påstand: De fire principper- Belæg: Ikke så bredt, men eget dybt- Hjemmel: Lean, Taylorisme

9. Arbejderne får indflydelse i modsætnign til Taylorisme

10. Ledernes rolle:- Supervice afgrænsede eksperimenter - Lede på lavest muligt niveau

11. Baseres indirekte på LEAN

11.1. Betegner en produktionsmetodik for fremstilling af varer og tjenester. Begrebet er hentet fra ledelsesteori og bruges i 1990. Metodikken fokuserer på at eliminerer overflødige elementer, og ser på kunders oplevelse af produktets værdi fremfor omkostningselementer

11.2. Termen blev opfundet af John Krefcik i 1988