FİİL ÇEKİMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FİİL ÇEKİMİ by Mind Map: FİİL ÇEKİMİ

1. Fiilerde Kip

1.1. Haber Kipleri

1.1.1. Geçmiş Zaman(-di/-miş)

1.1.1.1. a) Bilinen (Görülen / Belirli) Geçmiş Zaman Eki (-di / -dı / -du / -dü / -tı / -ti / -tu / -tü

1.1.1.2. b) Öğrenilen (Duyulan / Belirsiz) Geçmiş Zaman Eki (-mış / -miş / -muş / -müş)

1.1.2. Gelecek Zaman(-ecek/-acak)

1.1.3. Şimdiki Zaman(-yor)

1.1.4. Geniş Zaman(-r)

1.2. Dilek Kipleri

1.2.1. Gereklilik Kipi(-meli - malı)

1.2.2. İstek Kipi (-e -a

1.2.3. Şart Kipi (-se -sa)

1.2.4. Emir Kipi

2. Fiilerde Kişi

3. Fiilerde Olumsuzluk

4. Fiilerde Soru