TEKIJÄNOIKEUDET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEKIJÄNOIKEUDET by Mind Map: TEKIJÄNOIKEUDET

1. Oikeudet

1.1. Taloudelliset oikeudet: -Turvaa tekijän ansaintamahdollisuudet

1.1.1. Kappaleen valmistaminen

1.1.1.1. -painamalla -tallentamalla -valokopioimalla jne

1.1.2. Yleisön saatavaksi saattaminen

1.1.2.1. Yleisölle välittäminen

1.1.2.2. Julkinen esittäminen

1.1.2.3. Teoskappaleiden välittäminen

1.1.2.4. Julkinen näyttäminen

1.2. Materiaaliset oikeudet: -suojaa tekijän kunniaa

1.2.1. Isyysoikeus

1.2.1.1. Tekijän nimi mainittava, kun teosta käytetään

1.2.2. Respektioikeus

1.2.2.1. Teosta ei saa käyttää loukkaavalla tavalla

1.2.3. Luoksepääsyoikeus

1.2.3.1. Kuvataiteilijan oikeus saada tekemänsä ja eteenpäin luovuttamansa teos nähtäville

1.2.4. Katumisoikeus

1.2.4.1. Tekijän oikeus vaikuttaa teokseen sopimussuhteessa muuttuneiden olosuhteiden takia

1.2.5. Klassikkosuoja

1.2.5.1. Suojaa teoksia loukkaavalta käytöltä esim. tekijän jo kuollessa eikä perikunta valvo loukkaavaa käyttöä

2. Teos

2.1. Teoskynnys

2.1.1. Teoksen oltava riittävän itsenäinen ja omaperäinen

2.1.1.1. Idea, juoni, juonirakenne, tieto, periaate, metodi, logiikka EIVÄT ylitä teoskynnystä

2.2. Musiikki

2.2.1. Sallittua

2.2.1.1. Levyn kopiointi kaverilta alkuperäiseltä levyltä

2.2.1.2. musiikin kopiointi kirjaston levyltä ja kestilta

2.2.1.3. Musiikin kopiointi kaverille alkuperäiseltä levyltä

2.2.1.4. omien levyjen kopiointi esim. tietokoneeseen

2.2.1.5. varmuuskopiointi

2.2.1.6. laillisesti levitetyn musiikin kopiointi Internetistä

2.2.2. Kiellettyä

2.2.2.1. kopion kopiointi

2.2.2.2. Piraattien myyminen ts. kopion kopiointi ja sen levittäminen

2.2.2.3. musiikin levittäminen ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa

2.2.2.4. muiden tekemien laulujen levyttäminen itse ja myyminen ilman lupaa

2.2.2.5. kopiosuojatun levyn kopiosuojauksen kiertäminen

2.2.2.6. Musiikin kopiointi Internetistä ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa

2.3. Ohjelmat ja lisenssit

2.3.1. Lisenssiehdot

2.3.1.1. shareware

2.3.1.1.1. Kokeiluajan jälkeen käytön jatkuessa tulee maksaa

2.3.1.2. freeware

2.3.1.2.1. saat jakaa ja käyttää ilmaiseksi

2.3.1.2.2. Et saa myydä

2.3.1.2.3. ohjelmaa ei saa muuttaa

2.3.1.3. open source

2.3.1.3.1. vapaasti levitettävissä ja välitettävissä

2.3.1.3.2. lähdekoodia saa muuttaa, muutettu ohjelma tulee jakaa muille käyttäjille

2.3.1.4. vapaa ohjelmisto

2.3.1.4.1. ohjelmaa voi käyttää, kopioida, tutkia, muuttaa ja jakaa edelleen vapaasti, joko ilmaiseksi tai maksullisesti

2.4. Valokuva

2.4.1. Sallitut kuvauspaikat

2.4.1.1. Julkiset paikat

2.4.1.1.1. Kuvaus sallittua ellet aiheuta järjestyshäiriöitä tai vaaranna yleistä turvallisuutta

2.4.1.2. Yksityiset liiketilat

2.4.1.2.1. Omistaja saa estää kuvaajaa pääsemästä sisälle

2.4.1.2.2. Omistaja voi pyytää poistumaan

2.4.1.3. Maksulliset tapahtumat

2.4.1.3.1. Kuvaaminen tai kameroiden tuominen tilaan voidaan kieltää sisäänpääsyn ehtona

2.4.2. Kielletyt kuvauspaikat

2.4.2.1. Yleisöltä suljetut tilat

2.4.2.1.1. Virastot

2.4.2.1.2. Laitokset

2.4.2.1.3. Yksityistilaisuudet

2.4.2.2. Ihmisen kuvaaminen kotirauhan piiriin kuuluvissa paikoissa

2.4.2.2.1. Koti

2.4.2.2.2. Aidattu piha-alue

2.4.2.2.3. vessa/käymälä

2.4.2.2.4. Pukeutumistilat

3. Oikeudenhaltija

3.1. teoksen alkuperäinen tekijä

3.2. henkilö tai taho; jolle tekijä on siirtänyt tekijänoikeutensa esim kustannusyhtiö

4. Tekijänoikeuslaki

4.1. Luettelosuoja

4.1.1. luettelot ja tietokannat

4.2. Lähioikeudet

4.2.1. Kenen työtä suojaa?

4.2.1.1. Esittävä taitelija

4.2.1.2. Äänitetuottaja

4.2.1.3. Kuvatallenteiden tuottaja

4.2.1.4. Valokuvaaja

4.2.1.5. Radio- ja televiosioyritys

4.2.1.6. Luettelon ja tietokannan valmistaja

4.2.2. Voimassaolo

4.2.2.1. 50 tai 70 vuotta esitys-, tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestiä

5. Tekijä

5.1. luonnollinen henkilö

5.2. Yhteisö

5.3. yritys

6. voimassaolo

6.1. - alkaa luomishetkestä - päättyy 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen