Læringsstiler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læringsstiler by Mind Map: Læringsstiler

1. Auditiv læring

1.1. Hørselssansen

1.2. Klasseundervisning

1.3. Her og nå situasjoner

2. Visuell læring

2.1. Det vi kan se

2.2. Lesing

2.3. Estetikk

2.4. Visuallisere

3. Taktil læring

3.1. Det vi kan ta og føle på

3.2. Bruk av data

3.3. Finmotorikk

4. Kinestetisk læring

4.1. Motorikk

4.2. Praktiske oppgaver

4.3. Berøring og følelse