พัฒนาการด้านสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พัฒนาการด้านสังคม by Mind Map: พัฒนาการด้านสังคม

1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับดินแดนอื่นๆในทวีปเอเชีย

1.1. ความสัมพันธ์กับจีน

1.2. ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น

1.3. ความสัมพันธ์กับเปอร์เซีย

2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติตะวันตก

2.1. ความสัมพันธ์กับโปรตุเกส

2.2. ความสัมพันธ์กับฮอลันดา

2.3. ความสัมพันธ์กับอังกฤษ

2.4. ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศษ

2.5. ความสัมพันธ์กับสเปน