Праистория

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Праистория by Mind Map: Праистория

1. Човешка Еволюция

1.1. Чарл Дарвин

1.2. Първите Човеци

1.2.1. А. - Сръчен. - Умен - Н. - К.

1.3. живот на п-в ч.

1.3.1. номади

1.3.2. постоянни жилища

1.4. Номади

2. Египет

2.1. Тутмос III

2.2. Географ. полож.

2.2.1. Река Нил

2.3. Периоди

2.3.1. Старо,

2.3.1.1. Средно,

2.3.1.1.1. Ново царство

2.3.2. Фараони

2.3.3. 3 периода

2.4. Политеизъм

2.5. Религия и вярвания

2.6. Обединение

2.7. Вярване в задгробен живот

2.7.1. - Прекрасен Живот

2.8. Писменост - йероглифи

3. Империй на Д. И.

3.1. Персия

3.1.1. Кир II Велики

3.1.2. Дарий I

3.1.3. Насилие

3.1.3.1. Терор

3.1.4. Военна Организация

3.1.4.1. стенобойна техника

4. Фараон

4.1. Номарси

4.1.1. Администрация

4.1.1.1. земеделци

4.2. Жредци

4.2.1. Армия

4.2.1.1. скотовъдци , занаятчий