Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań
pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

Jakościowe

wywiad pogłębiony metoda biograficzna jakościowa analiza tekstu obserwacja

Ilościowe

eksperyment pedagogiczny monografia pedagogiczna metoda indywidualnych przypadków metoda sondażu diagnostycznego