Metody badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych

1. Jakościowe

1.1. wywiad pogłębiony metoda biograficzna jakościowa analiza tekstu obserwacja

2. Ilościowe

2.1. eksperyment pedagogiczny monografia pedagogiczna metoda indywidualnych przypadków metoda sondażu diagnostycznego