UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA by Mind Map: UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA

1. Społeczne

1.1. Rodzina

1.1.1. model rodziny

1.1.2. style wychowania

1.1.2.1. demokratyczny

1.1.2.2. autokratyczny

1.1.2.3. liberalny

1.1.2.4. zaniedbujący

1.1.3. postawy rodziców

1.1.3.1. prawidłowe

1.1.3.1.1. akceptacji

1.1.3.1.2. współpracy

1.1.3.1.3. uznania praw

1.1.3.2. nieprawidłowe

1.2. Grupy rówieśnicze

1.2.1. funkcje i struktury

1.2.2. subkultury młodzieżowe

1.2.3. charakterystyka pokolenia

1.3. Szkoła

1.3.1. ukryty program

1.3.1.1. przymus, masowość

1.3.1.2. bierność, bezradność

1.3.2. rola nauczyciela

1.3.2.1. style kierowania

1.3.3. rola ucznia

1.3.3.1. przynależność do struktur formalnych i nieformalnych

1.3.3.2. socjometria

1.3.3.3. agresja w szkole

1.3.4. interakcjoniści

1.3.4.1. metafora teatralna

2. Osobowościowe

2.1. Typy charakteru

2.2. Cechy poznawcze

2.2.1. inteligencja

2.3. Samoocena

2.4. Podmiotowość

3. Rozwojowe

3.1. charakterystyki rozwojowe

3.2. stadia rozwoju

3.2.1. poznawczego

3.2.2. moralnego

3.2.3. osobowości

4. Kulturowe

4.1. wartości

4.1.1. tradycyjne

4.1.2. współczesne

4.2. cechy kultury popularnej

4.2.1. komercjalizacja

4.3. nowe kategorie pojęciowe

4.3.1. ambiwalencja

4.3.2. decentracja

4.3.3. tożsamość