Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA by Mind Map: UWARUNKOWANIA
WYCHOWANIA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA

WYCHOWANIE- pojęcia, procesy, konteksty

Społeczne

Rodzina

model rodziny

style wychowania, demokratyczny, autokratyczny, liberalny, zaniedbujący

postawy rodziców, prawidłowe, akceptacji, współpracy, uznania praw, nieprawidłowe

Grupy rówieśnicze

funkcje i struktury

subkultury młodzieżowe

charakterystyka pokolenia

Szkoła

ukryty program, przymus, masowość, bierność, bezradność

rola nauczyciela, style kierowania

rola ucznia, przynależność do struktur formalnych i nieformalnych, socjometria, agresja w szkole

interakcjoniści, metafora teatralna

Osobowościowe

Typy charakteru

Cechy poznawcze

inteligencja

Samoocena

Podmiotowość

Rozwojowe

charakterystyki rozwojowe

stadia rozwoju

poznawczego

moralnego

osobowości

Kulturowe

wartości

tradycyjne

współczesne

cechy kultury popularnej

komercjalizacja

nowe kategorie pojęciowe

ambiwalencja

decentracja

tożsamość