CHRZEŚCIJAŃSTWO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHRZEŚCIJAŃSTWO by Mind Map: CHRZEŚCIJAŃSTWO

1. Kościoły Wschodnie

1.1. Katolickie Kościoły Wschodnie

1.1.1. Kościół Bizantyjsko-Ukraiński

1.1.2. Kościół Ormiańsko-Katolicki

1.1.3. Kościół Bizantyjsko-Słowiański

1.2. Kościoły Prawosławne

1.2.1. Starowiercy

1.3. Staroorientalne Kościoły Wschodnie

1.3.1. Kościół Kortyjski

1.3.2. Kościół Ormiański

1.3.3. Kościół Asyryjski

1.3.4. Kościół Syryjski

1.3.5. Kościół Etiopski

2. Kościoły Zachodnie

2.1. Kościół Rzymskokatolicki

2.2. Kościoły Protestanckie

2.2.1. Anglikanie

2.2.2. Adwentyści

2.2.3. Zielono-Świątkowcy

2.2.4. Metodyści

2.2.5. Baptyści

2.2.6. Kościół Ewangelicko-Augsburski

2.2.7. Kościoły Reformowane

2.3. Kościoły Starokatolickie