Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Modernism by Mind Map: Modernism

1. Fakta/Betydelse

1.1. Brott mot traditioner & normer

1.2. Förnyelse & uppror

1.3. Upplevelse & tolkning

1.4. Konst, litteratur, musik

1.5. Litteraturen speglar verkligheten

1.6. Mångsidig & obegriplig

1.7. Förgrundsgestalt: Apollinaire

2. Symbolism

2.1. Skapar egna språkliga bilder

2.2. Befria dikten från språkets bojor

2.3. Rilke

3. Futurism

3.1. Teknik & maskiner

3.2. Dyrkan i snabbhet

3.3. Krig, våld & aggresivitet

3.4. Mot feminismkriget

3.5. Nuet - framtid

3.6. Förespråkare: Marinetti

3.7. Förgrundgestalt: Majakovskij

4. Expressionism

4.1. Utveckling av symbolismen

4.2. Själens yttringar

4.3. Starka känslor & spänningstillstånd

4.4. Inre upplevelsen är viktigast

4.5. Inre uttrycket/upplevelsen tränger undan den yttre verkligheten

4.6. Ensamhet, skäck & ångest

4.7. Kostnärer

4.7.1. Munch

4.7.2. Van Gogh

4.8. Författare

4.8.1. Södergran

4.8.2. Lagerkvist

5. Dadaism

5.1. Protest mot världen, kriget & kulturen

5.2. Världen får den konst den förtjänar

5.3. Humor, respektlöshet & språklek

5.4. Förgrundsgestalt: Hugo Ball

6. Surrealism

6.1. Saboage, olydnad & våld

6.2. Osammanhängande & drömartat språk

6.3. Automatisk skrift

6.4. Symboler & motsaster

6.5. Det omedvetna - Freud

6.6. Författare/Konstnärer

6.6.1. Salvador Dali

6.6.2. André Breton

6.6.3. Gunnar Ekelöf