Aplikasi Teknologi Maklumat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aplikasi Teknologi Maklumat by Mind Map: Aplikasi Teknologi Maklumat

1. Content Creation Tools

1.1. Sumbangan maklumat kepada media terutamanya media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

1.2. Business Software

1.2.1. Pemprosesan perkataan

1.2.2. Penyebaran risalah

1.2.3. Pembentangan

1.2.4. Pengambilan nota

1.2.5. Pengurusan projek

1.2.6. Perakaunan

1.2.7. Pengurusan dokumen

1.3. Kebolehbacaan

1.3.1. Aplikasi untuk alat penciptaan kandungan pembaca adalah 'hemingway editor'

1.3.2. Gred aplikasi ini membolehkan anda menyerlahkan tatabahasa

1.4. Rumah/Peribadi/Pendidikan

1.4.1. Kewangan peribadi

1.4.2. Penyediaan cukai

1.4.3. Penerbitan (peribadi)

1.4.4. Pengeditan imej

1.4.5. Galeri seni/imej

1.4.6. Rekabentuk rumah/landskap

1.4.7. Pemetaan

1.5. Multimedia

1.5.1. Cara yang bagus untuk kekalkan pemerhatian penonton untuk lihat atau dengar daripada awal dengan menggunakan alat visual

1.5.2. Tidak perlu memuat turun aplikasi yang sukar

1.6. Kelebihan

1.6.1. Kemaskini laman web, blog, videografi

1.6.2. penyelenggaraan akaun media sosial

1.6.3. pemasaran/penerbitan ekspresi diri

1.6.4. pengedaran

2. Microsoft

2.1. Window (Operating System)

2.2. Office

2.2.1. Word

2.2.1.1. Fungsi

2.2.1.1.1. Dokumen yang dihasilkan mampu dicetak dan menjimatkan masa

2.2.1.1.2. Membuat dokumen dengan cepat dan mudah

2.2.1.1.3. Menyimpan dokumen dengan format yang pelbagai dan seragam

2.2.1.2. Kelebihan

2.2.1.2.1. Dapat digunakan dalam pelbagai device seperti ios, windows dan android

2.2.1.2.2. Terdapat filter share dan invite yang membolehkan perkongsian kerja dengan orang lain dilakukan

2.2.1.2.3. Smart Art

2.2.1.3. Kekurangan

2.2.1.3.1. Hanya boleh digunakan oleh Window 7 dan keatas sahaja

2.2.1.3.2. Android juga hanya terikat untuk Kitkat dan keatas sahaja

2.2.2. Power Point

2.2.2.1. Fungsi

2.2.2.1.1. Dapat dibuat dalam bentuk softcopy

2.2.2.1.2. Dapat membuat pembentangan dalam bentuk slide yang menarik

2.2.2.1.3. Video/audio/gambar dapat ditambah dalam pembentangan

2.2.2.2. Kelebihan

2.2.2.2.1. Mudah dioperasikan

2.2.2.2.2. Terdapat animasi dan design yang menarik

2.2.2.2.3. Dapat mengedit foto secara langsung

2.2.2.3. Kekurangan

2.2.2.3.1. Harga yang tinggi untuk yang asli

2.2.2.3.2. File yang mudah hilang

2.2.2.3.3. Powerpoint 2016 hanya boleh dibuka oleh Window 7 dan keatas sahaja

2.2.3. Excel

2.2.3.1. Fungsi

2.2.3.1.1. Membuat grafik dan jadual daripada pengiraan

2.2.3.1.2. Membuat laporan kewangan

2.2.3.1.3. Menghitung kadar mata wang

2.2.3.1.4. Membuat persembahan lebih praktikal dam mudah

2.2.3.1.5. Menunjukkan data dengan tepat dan cepat

2.2.3.2. Kelebihan

2.2.3.2.1. Mampu menyimpan data yang besar dengan 1 juta baris dan 16 ribu kolum dalam 1 sheet

2.2.3.2.2. Program penggunaan rumus yang lengkap

2.2.3.2.3. Membuat file menjadi lebih teratur

2.2.3.3. Kekurangan

2.2.3.3.1. Berbayar

2.2.3.3.2. Memerlukan memory (RAM) dan prosessor yang besar

2.3. Sumbangan kepada Islam

2.3.1. Memajukan dunia Islam; kemahiran teknologi meningkat

2.3.2. Mengurus data; kalendar, kewangan

2.3.3. Sebagai medium dakwah; buku, artikel

2.3.4. Alat bantu mengajar; khutbah, ceramah

2.4. Dicipta oleh Bill Gates

3. Casting Tools

3.1. Screencast

3.1.1. Showing the proceeding and activities done by pc-user

3.1.2. Record what happening on screen when the user is working on it

3.1.3. Boleh tambah suara pada recording

3.1.3.1. Free Trial- 15 min (record)

3.1.3.2. Free- Only narrator audio is available

3.1.3.3. Pro- Allow computer audio recording

3.1.3.3.1. Also get video editing tools

3.1.3.3.2. Allow you to remove the screencast automatic watermark, password, protect your screencasts and download a JAVA app that lwta you record screencasts offline

3.1.4. Usage

3.1.4.1. As well as webcam or live stream and share content online

3.2. Jing

3.2.1. Launched in 2007 as JING PROJECT by TECHSMITH CORPORATION

3.2.2. Microsoft Window; laptop

3.2.3. Tidak boleh menggunakan phone

3.2.4. Pada tahun 2012, JING PRO dibubarkan

3.3. Camstudio

3.3.1. Screencast software

3.3.2. makes movies of what happens on computer screen

3.3.3. free and can be downloaded from CAMSTUDIO WEB

3.3.4. Ways

3.3.4.1. To create demostration video for any software program

3.3.4.2. 11 tutorials for schools/college chats

3.3.4.3. Record are using problem with your computer so you can show technical support people

3.3.4.4. Use it to record new tricks and techniques you discover on your favourite software programme before you get them

3.3.4.5. To create video-based information product you sell

3.4. Advantages

3.4.1. can capture image and recording video from screen laptop (with sound)

3.4.2. Does not require accurate network use it

3.4.3. Free downloaded

3.4.4. Easy to use

3.4.5. Available for Window and Apple MAC

3.4.6. Simple format and the ability for quickly upload screencast web, file

3.5. Disadvantages

3.5.1. Limited editing (masa untuk edit terhad)

3.5.2. Need account screenahort.com to use it

3.5.3. Can tag

3.5.4. Out of date (tiada update)

3.5.5. Video hang/lack

3.6. Kelebihan kepada Ummah

3.6.1. Perbincangan secara privasi

3.6.2. Tambahbaik kemudahan PowerPoint

3.6.3. Maklumat dapat tersebar dengan pantas dan mudah

3.7. New Topic

4. Social Networking Tools

4.1. Provide network analysis and connection facilities to allow people to understand the community structure and influence it over time

4.2. Boleh secara privasi atau public

4.2.1. Contoh: hide bluetick whatsapp

4.3. DIIGO

4.3.1. Facebook

4.3.2. Google

4.4. Muslim sebagai Inspirasi (Mohamad Ibnu Musa

4.4.1. Al-Khawarizmi

4.4.1.1. Al-Jabar

4.4.1.1.1. Menggabungkan teori angka rasional, irrasional dan magnitud

4.4.1.1.2. menjadi sebuah dimensi

4.4.1.2. Angka Noz

4.4.1.2.1. Teori-teori para ilmuan muslim, ketinggian gunung dan kedalaman lembah

4.4.1.3. Logaritma

4.4.1.3.1. Linear Kuadratik

4.4.1.3.2. Penyusunan setiap kaedah matematik lebih jelas dan teratur

4.5. Social Media

4.5.1. Facebook

4.5.1.1. Mark Zuckerberg

4.5.1.2. friends, fans walls, news, feeds,groups, apps,status,photos,videos

4.5.1.3. Play games via app online

4.5.1.4. Language (1-40)

4.5.1.5. Edit post (yes)

4.5.1.6. Post length (unlimited)

4.5.2. Twitter

4.5.2.1. Jack Dorsey

4.5.2.2. tweet, retweet

4.5.2.3. direct message

4.5.2.4. follow people

4.5.2.5. trending topics

4.5.2.6. links

4.5.2.7. photos, videos

4.5.2.8. cannot play games

4.5.2.9. language (29)

4.5.2.10. edit posts (no)

4.5.2.11. post length (140)

4.5.3. Instagram

4.5.3.1. Keum Systrom

4.5.3.2. edit posts (yes)

4.5.3.3. photos, videos

4.5.3.4. follow people

4.5.4. Whatsapp

4.5.4.1. Jan Koum

4.5.4.2. chat personal, chat group, status, links, posts

4.5.4.3. video (30 sec)

4.5.4.4. play game via app online(no)

4.5.4.5. edit posts (no)

4.6. Kebaikan

4.6.1. Meningkatkan ekonomi negara

4.6.2. Peka dan cakna dengan perkembangan global

4.6.3. Meningkatkan mutu pendidikan

4.6.4. Pemindahan maklumat secara langsung dan tidak langsung

4.7. Keburukan

4.7.1. Boleh menyebabkan leka dan alpa

4.7.2. Boleh membawa kepada pengaruh yang negatif

4.7.3. Maklumat palsu

4.7.4. Boleh meruntuhkan moral dan akhlak

5. Survey and Polling

5.1. Definisi

5.1.1. untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci.

5.1.2. Poll: satu soalan yang terdapat banyak pilihan jawapan.

5.2. Perbezaan

5.2.1. Metodologi menganalisa

5.3. Contoh apps:

5.3.1. Survey Monkey

5.3.1.1. Kajian dalam talian perisian berasaskan awan pembangunan sebuah syarikat perkhidmatan.

5.3.1.2. Diasaskan oleh Ryan Finley pada tahun 1999.

5.3.1.3. Pengguna seramai 25 juta dan meningkat sehingga kini.

5.3.1.4. Kelebihan

5.3.1.4.1. Dapat membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu.

5.3.1.4.2. Dapat membuat soal selidik terhadap sesuatu perkhidmatan yang digunakan.

5.3.1.4.3. Bantu mengumpulkan informasi dan data pelanggan dari survey kita

5.3.1.4.4. Boleh kirim soalan survey daripada:

5.3.1.5. Kelebihan dari segi Islam

5.3.1.5.1. Dapat tahu peningkatan/ pengurangan individu yang menganut Islam

5.3.1.5.2. Dapat tahu tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu ilmu yang diperolehi.

5.3.1.6. Keburukan

5.3.1.6.1. Memburukkan imej Islam

5.3.1.6.2. Penyebaran berita tak sahih kemungkinan berlaku pengkhianatan.

5.4. Kesimpulan

5.4.1. Mudah dan pantas

5.4.2. Penyelesaian masalah

5.4.3. Dapat menilai pendapat masyarakat

6. Authoring Tools

6.1. Alat pengarang

6.2. Untuk menulis web

6.3. Dari sistem pengurusan kandungan perusahaan (CMS)

6.4. Melalui microblogging aplikasi mudah alih, sama ada berasaskan web atau tidak

6.5. HTML

6.5.1. hypertext markup language

6.5.2. Bahasa penanda untuk penghasilan laman web

6.5.3. Sediakan cara menghasilkan dokumen berstruktur

6.6. Microsoft Front Pages

6.6.1. Mampu tampil struktur data dan laman web

6.6.2. Mampu tampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office yang lainnya

6.7. Netobject Fusion

6.7.1. Merupakan untuk web perniagaan kecil

6.7.2. Digunakan untuk tubuhkan perniagaan online dengan mudah

6.7.3. Boleh disambung ke mana-mana pangkalan data yang relevan secara komersial

6.7.4. Orang ramai dapat tahu perniagaan yang dilakukan dengan lebih cepat

6.7.5. Ada ciri keselamatan yang baik

6.7.6. Dapat menghalang kehilangan kerja yang telah dilakukan

6.7.7. Kebaikan

6.7.7.1. Untuk wujudkan laman web yang kaya dengan grafik tanpa pengemodan HTML

6.7.7.2. Masih menandingi semua pesaing

6.7.8. Keburukan

6.7.8.1. Tak boleh buka lebih daripada satu tapak/ laman pada masa yang sama

6.8. Macromedia Dreamweaver

6.8.1. Penyelesaian untuk profesional reka bentuk dan pengeluaran web

6.8.2. Digunakan untuk tujuan membangunkan web

6.8.3. Alat yang penting bagi sesiapa yang bekerja dengan alat pengeditan HTML

6.8.4. Kebaikan

7. Moodle

7.1. Platform pembelajaran yang direka untuk menyediakan pendidik, pentadbir dan pelajar dengan sistem yang mantap.

7.2. Fungsi

7.2.1. Blog, Search Issue, Forum, Bisnes, Create Issue, Chat, Kuiz, Pendidikan

7.3. Kelebihan

7.3.1. Guru

7.3.1.1. Beban dikurangkan

7.3.1.2. Guru dapat membuat pemerhatian terhadap pelajar

7.3.1.3. Guru dapat memberi tugasan dengan mudah kepada pelajar

7.3.2. Pelajar

7.3.2.1. Pelajar mudah berinteraksi dengan guru

7.3.2.2. Dapat diakses pada bila-bila masa

7.3.3. Ibu bapa

7.3.3.1. Dapat mengawasi kanak-kanak

7.4. Keburukan

7.4.1. Perlu biaya lebih (hardware khusus)

7.4.2. Memerlukan pemahaman yang lebih

7.4.3. Memerlukan tenaga pakar

7.4.4. Kegagalan akses

7.5. Tujuan Moodle di negara luar

7.5.1. United State

7.5.1.1. Dikenali sebagai ITD

7.5.1.2. Untuk tingkatkan sub matematik

7.5.1.3. Melihat laporan lengkap kemajuan pelajar

7.5.2. Italy

7.5.2.1. Tertumpu kepada pelajar sekolah rendah

7.5.2.2. Untuk mengawal tingkah laku pelajar

7.5.2.3. Fungsi Moodle digunakan dalam 'edu open' ( perisian terbuka)

7.5.3. Turki

7.5.3.1. Menggunakan sistem jarak jauh

7.5.3.2. Meningkatkan perbendaharaan kata

8. E-Publishing

8.1. Suatu penerbitan yang menggunakan alatan elektronik /digital untuk menghasilkan karya dan artikel, pembangunan perpustakaan dan sebagainya

8.2. Terbitkan buku atau majalah kepada orang ramai menggunakan alat elektronik/software/aplikasi

8.3. Jenis

8.3.1. E-Jurnal (http://www.e-jurnal.com

8.3.2. e-buku (http://shamela.ws/

8.3.3. e-tesis disertasi

8.3.4. e-arkib

8.3.5. lembaga pengumuman

8.3.6. sumber multimedia dan lain-lain

8.4. Medium yang boleh digunakan

8.4.1. Online

8.4.1.1. Blog

8.4.1.2. Perisian kolaboratif

8.4.1.2.1. (FLIPHTmL5)

8.4.1.2.2. Goole Drive

8.4.1.2.3. Jive

8.4.2. Offline

8.4.2.1. Aplikasi mudah alih

8.4.2.1.1. Microsoft Publisher

8.5. Kebaikan

8.5.1. Membolehkan pembaca membaca dengan lebih mudah

8.5.2. Penyelenggaraan maklumat semasa

8.5.3. Pelbagai akses

8.5.4. Pencarian maklumat pada masa yang singkat

8.5.5. Mudah, cepat dan jimat

8.5.6. Boleh ditulis di mana-mana sahaja serta pada bila-bila masa

8.5.7. Semua orang boleh menjadi penulis

8.6. Kekurangan

8.6.1. Penjualan dan pembacaan bahan bacaan melalui online kurang

8.6.2. Isi kandungan mudah dicuri

8.6.3. Kelewatan dalam penerbitan

8.6.4. Keaslian isi kandungan diragui (cetak rompak)

8.7. Natijah

8.7.1. Pengetahuan Ilmiah

8.7.2. Muzakarah

8.7.3. Medan dakwah

8.7.4. Perkongsian Ilmu

9. Perisian Kolaboratif

9.1. Perisian Kolaboratif

9.1.1. pengisian aplikasi yang membantu untuk melakukan tugasan bersama

9.1.2. Butang aplikasi

9.2. Alat Perkongsian Maklumat

9.2.1. Calendering

9.2.1.1. allow people to capture, record scheduled meetinh and event

9.2.2. Web Conferencing

9.2.2.1. conduct live meetings, presentation over the internet

9.2.2.2. sharing application, the ability of one person to share documents

9.2.3. Share Webspaces

9.2.3.1. provide ease of access to documents (common uses)

9.2.4. Mindmeister

9.2.4.1. present your ideas

9.2.4.2. mindmapping brainstorming

9.2.4.3. collaborate with multiple users

9.2.4.4. on all devices (web, ios, android)

9.2.4.5. provides a way to visualize information in mind maps utilizing users modeling

9.2.4.6. providing tools to facilitate real time collaboration, task management and creating presentation

9.2.4.7. charges a half-yearly of yearly subcription free for unlimited apps

9.2.5. TESTEACH

9.2.5.1. Dapat berkongsi maklumat dengan masyarakat

9.2.5.2. Membantu guru membuat pengajaran digital yang boleh dikongsi bersama pelajar

9.2.5.3. Hanya boleh digunakan secara ONLINE

9.2.5.4. Lebih kurang seperti MOODLE

9.2.6. Alim

9.2.6.1. Link; www.alim.org

9.2.6.2. Alim is a social network focused around various Islamic content, including tafsir hadith, Muslim history and provide tools for studying Islam and memorizing Al-Quran

9.2.7. HalalTrip

9.2.7.1. First prayer tracker

9.2.7.2. Boleh tahu arah kiblat (flight)

9.2.7.3. Boleh tahu makanan halal di seluruh dunia

9.2.7.4. Menyediakan doa berserta maksud

9.3. Kebaikan

9.3.1. memudahkan organisasi

9.3.1.1. pengagihan tugas

9.3.1.2. membentuk kumpulan

9.3.2. hasil menjadi lebih kreatif

9.3.2.1. otak berhubung

9.3.2.2. lebih produktif

9.3.3. membina pasukan jarak jauh

9.3.3.1. menjimatkan kos

9.3.3.2. menjimatkan masa

9.3.4. mengatur projek dan jadual

9.3.4.1. perancangan lebih teliti

9.3.4.2. tidak membuang masa

9.3.5. kerja menjadi lebih sistematik

9.3.5.1. mudah difahami

9.3.5.2. hasil kerja kebih terperinci

9.4. Keburukan

9.4.1. perselisihan dalam komunikasi

9.4.1.1. nada suara berlainan

9.4.1.2. typing error

9.4.2. kelemahan keselamatan

9.4.2.1. boleh digubal

9.4.3. tidak boleh dipercayai

9.4.3.1. salah guna

9.4.3.2. sumber tidak diketahui

9.4.4. masalah rangkaian internet

9.4.5. perincian sukar diteliti

9.5. Kesimpulan

9.5.1. Membantu masyarakat muslim di dunia untuk lebih mahir dalam menggunakan aplikasi yang ditubuhkan okeh masyarakat muslim sendiri

9.5.2. Mampu mewarnai pembelajaran

9.5.3. Mempelajari budaya Islam yang diamalkan di negara-negara luar

9.5.4. Menyaksikan ciptaan Allah dan kebesaranNYA

9.5.5. Boleh menggunakan kreativiti sendiri untuk menubuhkan medium dakwah melalui aplikasi TESTEACH

10. Sistem Operasi Komputer (OS)

10.1. MAC

10.1.1. Can run windows at the same time

10.1.2. easy to use

10.1.3. Integration with Apple and other products

10.1.4. Only for Apple

10.2. LINUX

10.2.1. Operating system that was extended from UNIX( UNIX's clone)

10.2.2. The operating system code was free to study it, redistribute it and modify it

10.2.3. Called as open source

10.2.4. Popular and was the alternative for Windows

10.2.5. Designed for netbook computers and other mobile devices

10.2.6. 150mb

10.2.7. Semua (install)

10.3. UNIX

10.3.1. Before LINUX

10.3.2. Multi-task/ multi-user

10.3.3. Developed late 1960

10.3.4. Only for mini computers

10.3.5. The problem is complexity

10.3.6. 500mb

10.4. Advantages

10.4.1. Easy to get

10.4.2. Multi-task and multi-use

10.4.3. Free from virus

10.4.4. Boleh update sendiri

10.4.5. Can run many machines

10.4.6. Free code distribute

10.4.7. Low-cost

11. Maktabah Shameela dan Software Islamik

11.1. Merupakan sebuah program komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman.

11.2. Berfungsi sebagai perpustakaan digital

11.3. Teknik pencarian yang mudah

11.4. Memuat naik banyak kitab-kitab induk Bahasa Arab dalam pelbagai cabang ilmu agama:

11.4.1. ilmu tafsir

11.4.2. fiqh

11.4.3. usul fiqh

11.4.4. tasawwuf

11.4.5. hadith

11.4.6. dan lain-lain

11.5. Diterbitkan oleh jaringan dakwah Salafi Wahabi di dunia maya, www.shamela.ws dan http://almeshkat.com

11.6. Mengalami pelbagai penambahan kitab dari Ahli Sunnah Wal Jamaah seiring dengan zaman.

11.7. Masih lagi menyimpan kitab-kitab berfahaman wahabi sehingga kini.

11.8. Kemunculannya adalah sebagai salah satu bentuk respon umat Islam terhadap kemajuan teknologi dunia terutamanya teknologi komputer.

11.9. Kitab-kitab rujukan utama Salafi Wahabi

11.9.1. Kitab-kitab Ibnu Taimiyah

11.9.2. Kitab-kitab Nashiruddin Al-Bani

11.9.3. Kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

11.10. Kebaikan

11.10.1. Percuma dan boleh dimuat turun di laman web Maktabah Shameela secara percuma

11.10.2. Tidak memerlukan kepada pemasangan kerana ia adalah jenis mudah alih

11.10.3. Dpat menjimatkan masa, kos wanga dan tenaga

11.11. Keburukan

11.11.1. Menggunakan ruang yang agak besar untuk dimuat turun

11.11.2. Perlu berhati-hati mencari kitab kerana masih lagi tersimpan kitab-kitab yang berfahaman Salafi Wahabi

11.11.3. Kewujudan ciri yang boleh mengubah kandungan boleh menyebabkan hasil kesusasteraan diragui

11.12. Perisian Software Islamik

11.12.1. iMasjid

11.12.1.1. Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masjid di Malaysia

11.12.1.2. Boleh mendapatkan maklumat penting, seperti maklumat hubungan, sejarah, kemudahan, imej dan aktiviti harian masjid

11.12.1.3. Dapat memperoleh maklumat mengenai jadual harian dan latar belakang ustaz kegemaran

11.12.1.4. Ciri-ciri Utama

11.12.1.4.1. Menunjukkan lokasi masjid yang terdekat

11.12.1.4.2. Memberitahu waktu solat fardhu masuk mengikut lokasi-lokasi tersendiri

11.12.1.4.3. Mengikuti perkembangan latar belakang masjid-masjid kegemaran dan ustaz-ustaz terkenal yang dikagumi

11.12.1.4.4. Dapat menegetahui aktiviti-aktiviti masjid berdekatan

11.12.1.4.5. Dapat menunjukkan arah kiblat

11.12.1.4.6. Membolehkan pengguna membuat ulasan dan penilaian terhadap aplikasi ini

11.12.1.5. Kelebihan

11.12.1.5.1. Boleh digunakan secara percuma

11.12.1.5.2. Boleh dimuat turun melalui App store dan Play Store

11.12.1.5.3. Baru sahaja dikemaskini iaitu pada 26 Mei 2017

11.12.1.5.4. Berfungsi di luar talian dengan Qiblah dan masa doa sahaja

11.12.1.5.5. Boleh terus memaut ke Peta Google untuk menunjuk arah masjid

11.12.1.6. Kelemahan

11.12.1.6.1. Lambat berfungsi

11.12.1.6.2. Tiada notificationmenunjukkan waktu solat fardhu sudah masuk

11.12.1.6.3. Merangkumi semua masjid dari Kuala Lumoru dana Selangor sahaja

11.12.1.6.4. Penunjuk Qiblat yang kurang tepat

11.12.2. Mutiara Hadis

11.12.2.1. Dibangunkan oleh Nurazzah Abdul Rahman, Zainab Abu Bakar dan Normaly Kamal Ismail.

11.12.2.2. Kebaikan

11.12.2.2.1. Merupakan terjemahan hadis-hadis dalam Bahasa Melayu

11.12.2.2.2. Memudahkan kita dalam memahami isi-isi hadis

11.12.2.3. Keburukan

11.12.2.3.1. Hanya menyediakan terjemahan bagi 6 kitab

11.12.2.3.2. Tidak wujud teks atau nas hadis dalam Bahasa Arab

11.12.2.3.3. Hanya boleh melalui online

11.12.3. Mengaji.com

11.12.3.1. Mempunyai 10 orang Qari' terkenal dari serata dunia

11.12.3.2. Mempraktikkan bacaan doa daripada qari' terkenal

11.12.3.3. Boleh memilih qari' untuk melaungkan azan

11.12.3.4. Halaman yang memaparkan rekod perkembangan surah-surahyang te;ah dibaca dan disemak oleh ustaz

11.12.3.5. Features

11.12.3.5.1. Skrin akan bermaintanpa sleep skrin

11.12.3.5.2. Terjemahan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Baca bersama ejaan Bahasa rumi

11.12.3.6. Kelebihan

11.12.3.6.1. Dapat membaca Al-Quran dengan lebih mudah

11.12.3.6.2. Dapat memilih dengan mudah surah yang ingin dibaca

11.12.3.6.3. Dapat mengetahui tempoh membaca Al-Quran

11.12.3.6.4. Dapat memperbaiki tajwid

11.12.3.6.5. Dapat mendalami maksud ayat Al-Quran

11.12.3.7. Keburukan

11.12.3.7.1. Tiada notification waktu masuk solat fardhu

11.12.3.7.2. Tiada guru untuk membetukan tajwid

11.12.3.7.3. Keberangkalian untuk membaca Al-Quran dengan salah adalah tinggi

11.12.3.7.4. Kebarangkalian kekhilafan dalam pada susunan ayat adalah tinggi

11.12.4. Muslim Pro

11.12.4.1. Waktu solat, azan, Al-Quran , arah kiblat restoran halal, doa harian, masjid, zakat

11.12.4.2. Kebaikan

11.12.4.2.1. Aplikasi ini sangat sesuai pada Bulan Ramadhan

11.12.4.2.2. Waktu solat yang tepat dan fleksibel

11.12.4.2.3. Mampu disesuaikan di mana-mana negara

11.12.4.2.4. Al-Quran dengan tulisan yang jelas, mudah untuk mencari halamn muka surat, suarh dan juzuk

11.12.4.2.5. Mempunyai doa-doa harian yang sering kita amalkan

11.12.4.3. Keburukan

11.12.4.3.1. Memerlukan capaian internet untuk mengakses waktu solat ketika berpindah ke lokasi baharu.

11.12.4.3.2. Memerlukan ruang storage yang agak besar iaitu sekitar 70 mb

11.12.4.3.3. Mengandungi iklan dari Google yang mengganggu dalam aplikasi jika tidak bertukar kepada 'premium version'

11.12.4.4. Website: Muslim Pro for iPhone and Android

11.13. Natijah

11.13.1. Pengetahuan Ilmiah

11.13.2. Medium dakwah

11.13.3. Umat Islam mampu memcapai kemajuan yang pesat

12. Fungsi dan Bahagian-bahagian Utama Komputer

12.1. CPU ( Control Processing Unit )

12.1.1. Brain of the computer

12.1.2. Carries the software instruction

12.2. RAM and ROM

12.2.1. Primary storage of the computer

12.3. Monitor

12.3.1. An electric visual display for computers

12.3.2. Allows the user to see what the software offers

12.4. Keyboard

12.4.1. Devices that allow user to input text or symbol on the computer

12.5. Mouse

12.5.1. Devices that give mobility for the user to move things around in the computer

12.5.2. To control the software actions